🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00287558 3.8%
0,00000006 BTC 11.0%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$59.744
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00261989 / $0,00313822
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-16 0,0000000000 LINK 1.718 LINK 0,00006610 LINK N/A
2021-05-15 0,0000000000 LINK 2.866 LINK 0,00006467 LINK 0,00006610 LINK
2021-05-14 0,0000000000 LINK 1.117 LINK 0,00007032 LINK 0,00006467 LINK
2021-05-13 0,0000000000 LINK 1.322 LINK 0,00007065 LINK 0,00007032 LINK
2021-05-12 0,0000000000 LINK 2.210 LINK 0,00025776 LINK 0,00007065 LINK
2021-05-11 0,0000000000 LINK 1.199 LINK 0,00005858 LINK 0,00025776 LINK
2021-05-10 0,0000000000 LINK 1.446 LINK 0,00006438 LINK 0,00005858 LINK
2021-05-09 0,0000000000 LINK 1.728 LINK 0,00007599 LINK 0,00006438 LINK
2021-05-08 0,0000000000 LINK 1.762 LINK 0,00007552 LINK 0,00007599 LINK
2021-05-07 0,0000000000 LINK 2.623 LINK 0,00008033 LINK 0,00007552 LINK
2021-05-06 0,0000000000 LINK 3.282 LINK 0,00007697 LINK 0,00008033 LINK
2021-05-05 0,0000000000 LINK 1.764 LINK 0,00008038 LINK 0,00007697 LINK
2021-05-04 0,0000000000 LINK 2.176 LINK 0,00009083 LINK 0,00008038 LINK
2021-05-03 0,0000000000 LINK 5.903 LINK 0,00010199 LINK 0,00009083 LINK
2021-05-02 0,0000000000 LINK 2.055 LINK 0,00008721 LINK 0,00010199 LINK
2021-05-01 0,0000000000 LINK 2.732 LINK 0,00009352 LINK 0,00008721 LINK
2021-04-30 0,0000000000 LINK 2.008 LINK 0,00010004 LINK 0,00009352 LINK
2021-04-29 0,0000000000 LINK 2.508 LINK 0,00010073 LINK 0,00010004 LINK
2021-04-28 0,0000000000 LINK 2.929 LINK 0,00010629 LINK 0,00010073 LINK
2021-04-27 0,0000000000 LINK 4.725 LINK 0,00011271 LINK 0,00010629 LINK
2021-04-26 0,0000000000 LINK 10.557 LINK 0,00012438 LINK 0,00011271 LINK
2021-04-25 0,0000000000 LINK 3.734 LINK 0,00011351 LINK 0,00012438 LINK
2021-04-24 0,0000000000 LINK 1.671 LINK 0,00006407 LINK 0,00011351 LINK
2021-04-23 0,0000000000 LINK 2.834 LINK 0,00007966 LINK 0,00006407 LINK
2021-04-22 0,0000000000 LINK 2.307 LINK 0,00008515 LINK 0,00007966 LINK
2021-04-21 0,0000000000 LINK 2.235 LINK 0,00009526 LINK 0,00008515 LINK
2021-04-20 0,0000000000 LINK 4.038 LINK 0,00011329 LINK 0,00009526 LINK
2021-04-19 0,0000000000 LINK 4.113 LINK 0,00009847 LINK 0,00011329 LINK
2021-04-18 0,0000000000 LINK 7.705 LINK 0,00011843 LINK 0,00009847 LINK
2021-04-17 0,0000000000 LINK 12.892 LINK 0,00010411 LINK 0,00011843 LINK
2021-04-16 0,0000000000 LINK 2.313 LINK 0,00006144 LINK 0,00010411 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android