🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00424879 23.9%
0,00000009 BTC 39.6%
90 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$48.942
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00228360 / $0,00427025
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 0,00000000 Rs 10.965.209 Rs 0,586208 Rs N/A
2021-05-12 0,00000000 Rs 21.237.540 Rs 2,48 Rs 0,586208 Rs
2021-05-11 0,00000000 Rs 11.108.358 Rs 0,542502 Rs 2,48 Rs
2021-05-10 0,00000000 Rs 14.650.903 Rs 0,652267 Rs 0,542502 Rs
2021-05-09 0,00000000 Rs 16.519.360 Rs 0,726336 Rs 0,652267 Rs
2021-05-08 0,00000000 Rs 17.100.528 Rs 0,732934 Rs 0,726336 Rs
2021-05-07 0,00000000 Rs 24.448.757 Rs 0,748831 Rs 0,732934 Rs
2021-05-06 0,00000000 Rs 32.030.507 Rs 0,751186 Rs 0,748831 Rs
2021-05-05 0,00000000 Rs 15.850.597 Rs 0,722314 Rs 0,751186 Rs
2021-05-04 0,00000000 Rs 18.007.128 Rs 0,751789 Rs 0,722314 Rs
2021-05-03 0,00000000 Rs 46.248.198 Rs 0,799034 Rs 0,751789 Rs
2021-05-02 0,00000000 Rs 16.637.118 Rs 0,706206 Rs 0,799034 Rs
2021-05-01 0,00000000 Rs 20.560.069 Rs 0,703777 Rs 0,706206 Rs
2021-04-30 0,00000000 Rs 14.142.096 Rs 0,704509 Rs 0,703777 Rs
2021-04-29 0,00000000 Rs 17.679.770 Rs 0,710215 Rs 0,704509 Rs
2021-04-28 0,00000000 Rs 20.933.052 Rs 0,759665 Rs 0,710215 Rs
2021-04-27 0,00000000 Rs 32.118.300 Rs 0,766077 Rs 0,759665 Rs
2021-04-26 0,00000000 Rs 64.251.548 Rs 0,756976 Rs 0,766077 Rs
2021-04-25 0,00000000 Rs 22.722.527 Rs 0,690782 Rs 0,756976 Rs
2021-04-24 0,00000000 Rs 11.386.209 Rs 0,436447 Rs 0,690782 Rs
2021-04-23 0,00000000 Rs 19.556.053 Rs 0,549594 Rs 0,436447 Rs
2021-04-22 0,00000000 Rs 16.200.848 Rs 0,597893 Rs 0,549594 Rs
2021-04-21 0,00000000 Rs 16.785.715 Rs 0,715426 Rs 0,597893 Rs
2021-04-20 0,00000000 Rs 28.152.672 Rs 0,789969 Rs 0,715426 Rs
2021-04-19 0,00000000 Rs 31.113.592 Rs 0,744886 Rs 0,789969 Rs
2021-04-18 0,00000000 Rs 62.496.710 Rs 0,960607 Rs 0,744886 Rs
2021-04-17 0,00000000 Rs 107.977.235 Rs 0,871973 Rs 0,960607 Rs
2021-04-16 0,00000000 Rs 19.856.103 Rs 0,527334 Rs 0,871973 Rs
2021-04-15 0,00000000 Rs 12.680.145 Rs 0,444359 Rs 0,527334 Rs
2021-04-14 0,00000000 Rs 14.747.718 Rs 0,437224 Rs 0,444359 Rs
2021-04-13 0,00000000 Rs 10.010.148 Rs 0,416972 Rs 0,437224 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android