electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00215370 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-11 11:17:39 UTC (khoảng 10 giờ trước)
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-11 0,00005030 LTC N/A
2020-07-10 0,00004841 LTC 0,00005030 LTC
2020-07-09 0,00004781 LTC 0,00004841 LTC
2020-07-08 0,00004775 LTC 0,00004781 LTC
2020-07-07 0,00004881 LTC 0,00004775 LTC
2020-07-06 0,00005175 LTC 0,00004881 LTC
2020-07-05 0,00004935 LTC 0,00005175 LTC
2020-07-04 0,00005258 LTC 0,00004935 LTC
2020-07-03 0,00005439 LTC 0,00005258 LTC
2020-07-02 0,00005227 LTC 0,00005439 LTC
2020-07-01 0,00004986 LTC 0,00005227 LTC
2020-06-30 0,00004775 LTC 0,00004986 LTC
2020-06-29 0,00005506 LTC 0,00004775 LTC
2020-06-28 0,00005781 LTC 0,00005506 LTC
2020-06-27 0,00005674 LTC 0,00005781 LTC
2020-06-26 0,00005824 LTC 0,00005674 LTC
2020-06-25 0,00005926 LTC 0,00005824 LTC
2020-06-24 0,00005629 LTC 0,00005926 LTC
2020-06-23 0,00006370 LTC 0,00005629 LTC
2020-06-22 0,00006818 LTC 0,00006370 LTC
2020-06-21 0,00006888 LTC 0,00006818 LTC
2020-06-20 0,00006392 LTC 0,00006888 LTC
2020-06-19 0,00006642 LTC 0,00006392 LTC
2020-06-18 0,00005805 LTC 0,00006642 LTC
2020-06-17 0,00006133 LTC 0,00005805 LTC
2020-06-16 0,00006270 LTC 0,00006133 LTC
2020-06-15 0,00005441 LTC 0,00006270 LTC
2020-06-14 0,00005703 LTC 0,00005441 LTC
2020-06-13 0,00005335 LTC 0,00005703 LTC
2020-06-12 0,00005753 LTC 0,00005335 LTC
2020-06-11 0,00005560 LTC 0,00005753 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android