🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00157600 -3.3%
0,00000004 BTC 0.1%
94 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$27.742
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00151580 / $0,00165944
Cung lưu thông
? / 500.000.000

Electronic PK Chain MMK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-12 0,00000000 K 46.282.868 K 2,60 K N/A
2021-06-11 0,00000000 K 59.066.694 K 2,72 K 2,60 K
2021-06-10 0,00000000 K 69.862.005 K 2,97 K 2,72 K
2021-06-09 0,00000000 K 52.842.328 K 2,74 K 2,97 K
2021-06-08 0,00000000 K 64.731.224 K 3,03 K 2,74 K
2021-06-07 0,00000000 K 76.416.086 K 3,04 K 3,03 K
2021-06-06 0,00000000 K 94.860.665 K 2,76 K 3,04 K
2021-06-05 0,00000000 K 46.311.894 K 2,36 K 2,76 K
2021-06-04 0,00000000 K 95.230.686 K 2,82 K 2,36 K
2021-06-03 0,00000000 K 40.101.753 K 2,40 K 2,82 K
2021-06-02 0,00000000 K 43.331.531 K 2,41 K 2,40 K
2021-06-01 0,00000000 K 46.944.185 K 2,39 K 2,41 K
2021-05-31 0,00000000 K 40.420.666 K 2,47 K 2,39 K
2021-05-30 0,00000000 K 16.382.368 K 2,40 K 2,47 K
2021-05-29 0,00000000 K 21.109.017 K 2,29 K 2,40 K
2021-05-28 0,00000000 K 54.553.307 K 2,55 K 2,29 K
2021-05-27 0,00000000 K 77.000.985 K 2,58 K 2,55 K
2021-05-26 0,00000000 K 88.554.981 K 3,03 K 2,58 K
2021-05-25 0,00000000 K 122.605.969 K 2,87 K 3,03 K
2021-05-24 0,00000000 K 41.683.552 K 2,62 K 2,87 K
2021-05-23 0,00000000 K 68.799.943 K 2,82 K 2,62 K
2021-05-22 0,00000000 K 78.568.091 K 3,14 K 2,82 K
2021-05-21 0,00000000 K 82.658.642 K 3,88 K 3,14 K
2021-05-20 0,00000000 K 82.199.843 K 3,50 K 3,88 K
2021-05-19 0,00000000 K 91.717.565 K 3,87 K 3,50 K
2021-05-18 0,00000000 K 67.215.702 K 4,54 K 3,87 K
2021-05-17 0,00000000 K 83.256.810 K 4,13 K 4,54 K
2021-05-16 0,00000000 K 110.579.801 K 4,25 K 4,13 K
2021-05-15 0,00000000 K 207.941.025 K 4,69 K 4,25 K
2021-05-14 0,00000000 K 74.910.637 K 4,71 K 4,69 K
2021-05-13 0,00000000 K 86.912.466 K 4,65 K 4,71 K
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android