🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00376695 0.7%
0,00000006 BTC -2.9%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$75.632
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00365661 / $0,00387472
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-08 0,00000000 RM 357.044 RM 0,01530300 RM N/A
2021-05-07 0,00000000 RM 511.518 RM 0,01566708 RM 0,01530300 RM
2021-05-06 0,00000000 RM 669.406 RM 0,01569904 RM 0,01566708 RM
2021-05-05 0,00000000 RM 331.795 RM 0,01511997 RM 0,01569904 RM
2021-05-04 0,00000000 RM 375.190 RM 0,01566399 RM 0,01511997 RM
2021-05-03 0,00000000 RM 954.272 RM 0,01648703 RM 0,01566399 RM
2021-05-02 0,00000000 RM 345.106 RM 0,01464893 RM 0,01648703 RM
2021-05-01 0,00000000 RM 426.480 RM 0,01459855 RM 0,01464893 RM
2021-04-30 0,00000000 RM 299.377 RM 0,01491392 RM 0,01459855 RM
2021-04-29 0,00000000 RM 372.006 RM 0,01494387 RM 0,01491392 RM
2021-04-28 0,00000000 RM 439.746 RM 0,01595847 RM 0,01494387 RM
2021-04-27 0,00000000 RM 676.885 RM 0,01614489 RM 0,01595847 RM
2021-04-26 0,00000000 RM 1.362.022 RM 0,01604660 RM 0,01614489 RM
2021-04-25 0,00000000 RM 481.678 RM 0,01464338 RM 0,01604660 RM
2021-04-24 0,00000000 RM 240.517 RM 0,00921931 RM 0,01464338 RM
2021-04-23 0,00000000 RM 413.585 RM 0,01162317 RM 0,00921931 RM
2021-04-22 0,00000000 RM 347.719 RM 0,01283257 RM 0,01162317 RM
2021-04-21 0,00000000 RM 356.721 RM 0,01520384 RM 0,01283257 RM
2021-04-20 0,00000000 RM 599.521 RM 0,01682265 RM 0,01520384 RM
2021-04-19 0,00000000 RM 664.507 RM 0,01590888 RM 0,01682265 RM
2021-04-18 0,00000000 RM 1.283.343 RM 0,01972565 RM 0,01590888 RM
2021-04-17 0,00000000 RM 2.217.266 RM 0,01790559 RM 0,01972565 RM
2021-04-16 0,00000000 RM 407.588 RM 0,01082463 RM 0,01790559 RM
2021-04-15 0,00000000 RM 259.797 RM 0,00910425 RM 0,01082463 RM
2021-04-14 0,00000000 RM 302.616 RM 0,00897164 RM 0,00910425 RM
2021-04-13 0,00000000 RM 205.278 RM 0,00855086 RM 0,00897164 RM
2021-04-12 0,00000000 RM 242.194 RM 0,00879831 RM 0,00855086 RM
2021-04-11 0,00000000 RM 320.427 RM 0,00897716 RM 0,00879831 RM
2021-04-10 0,00000000 RM 317.942 RM 0,00927739 RM 0,00897716 RM
2021-04-09 0,00000000 RM 780.088 RM 0,00982404 RM 0,00927739 RM
2021-04-08 0,00000000 RM 431.142 RM 0,00839247 RM 0,00982404 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android