🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00243835 -16.6%
0,00000006 BTC -8.4%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$47.417
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00223898 / $0,00898658
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain NGN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-19 0,00000000 ₦ 22.846.437 ₦ 0,964052 ₦ N/A
2021-05-18 0,00000000 ₦ 17.719.274 ₦ 1,20 ₦ 0,964052 ₦
2021-05-17 0,00000000 ₦ 22.079.928 ₦ 1,09 ₦ 1,20 ₦
2021-05-16 0,00000000 ₦ 29.326.059 ₦ 1,13 ₦ 1,09 ₦
2021-05-15 0,00000000 ₦ 55.146.516 ₦ 1,24 ₦ 1,13 ₦
2021-05-14 0,00000000 ₦ 18.280.637 ₦ 1,15 ₦ 1,24 ₦
2021-05-13 0,00000000 ₦ 22.545.370 ₦ 1,21 ₦ 1,15 ₦
2021-05-12 0,00000000 ₦ 44.177.021 ₦ 5,15 ₦ 1,21 ₦
2021-05-11 0,00000000 ₦ 21.450.368 ₦ 1,05 ₦ 5,15 ₦
2021-05-10 0,00000000 ₦ 28.512.656 ₦ 1,27 ₦ 1,05 ₦
2021-05-09 0,00000000 ₦ 34.023.201 ₦ 1,50 ₦ 1,27 ₦
2021-05-08 0,00000000 ₦ 33.034.673 ₦ 1,42 ₦ 1,50 ₦
2021-05-07 0,00000000 ₦ 49.003.933 ₦ 1,50 ₦ 1,42 ₦
2021-05-06 0,00000000 ₦ 61.860.093 ₦ 1,45 ₦ 1,50 ₦
2021-05-05 0,00000000 ₦ 31.753.458 ₦ 1,45 ₦ 1,45 ₦
2021-05-04 0,00000000 ₦ 34.781.262 ₦ 1,45 ₦ 1,45 ₦
2021-05-03 0,00000000 ₦ 95.716.109 ₦ 1,65 ₦ 1,45 ₦
2021-05-02 0,00000000 ₦ 34.615.284 ₦ 1,47 ₦ 1,65 ₦
2021-05-01 0,00000000 ₦ 39.622.950 ₦ 1,36 ₦ 1,47 ₦
2021-04-30 0,00000000 ₦ 28.812.368 ₦ 1,44 ₦ 1,36 ₦
2021-04-29 0,00000000 ₦ 36.191.817 ₦ 1,45 ₦ 1,44 ₦
2021-04-28 0,00000000 ₦ 40.728.153 ₦ 1,48 ₦ 1,45 ₦
2021-04-27 0,00000000 ₦ 64.860.368 ₦ 1,55 ₦ 1,48 ₦
2021-04-26 0,00000000 ₦ 126.292.390 ₦ 1,49 ₦ 1,55 ₦
2021-04-25 0,00000000 ₦ 47.751.958 ₦ 1,45 ₦ 1,49 ₦
2021-04-24 0,00000000 ₦ 22.328.084 ₦ 0,855863 ₦ 1,45 ₦
2021-04-23 0,00000000 ₦ 39.704.983 ₦ 1,12 ₦ 0,855863 ₦
2021-04-22 0,00000000 ₦ 32.105.553 ₦ 1,18 ₦ 1,12 ₦
2021-04-21 0,00000000 ₦ 33.028.077 ₦ 1,41 ₦ 1,18 ₦
2021-04-20 0,00000000 ₦ 59.415.262 ₦ 1,67 ₦ 1,41 ₦
2021-04-19 0,00000000 ₦ 66.197.874 ₦ 1,58 ₦ 1,67 ₦
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android