🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00376791 1.8%
0,00000006 BTC -2.4%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$76.163
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00358529 / $0,00387472
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-08 0,00000000 kr 712.698 kr 0,03054646 kr N/A
2021-05-07 0,00000000 kr 1.030.500 kr 0,03156278 kr 0,03054646 kr
2021-05-06 0,00000000 kr 1.356.895 kr 0,03182217 kr 0,03156278 kr
2021-05-05 0,00000000 kr 670.287 kr 0,03054509 kr 0,03182217 kr
2021-05-04 0,00000000 kr 757.689 kr 0,03163317 kr 0,03054509 kr
2021-05-03 0,00000000 kr 1.938.275 kr 0,03348773 kr 0,03163317 kr
2021-05-02 0,00000000 kr 702.670 kr 0,02982666 kr 0,03348773 kr
2021-05-01 0,00000000 kr 866.447 kr 0,02965873 kr 0,02982666 kr
2021-04-30 0,00000000 kr 597.395 kr 0,02976013 kr 0,02965873 kr
2021-04-29 0,00000000 kr 741.367 kr 0,02978149 kr 0,02976013 kr
2021-04-28 0,00000000 kr 888.117 kr 0,03222995 kr 0,02978149 kr
2021-04-27 0,00000000 kr 1.369.232 kr 0,03265855 kr 0,03222995 kr
2021-04-26 0,00000000 kr 2.752.957 kr 0,03243382 kr 0,03265855 kr
2021-04-25 0,00000000 kr 972.751 kr 0,02957236 kr 0,03243382 kr
2021-04-24 0,00000000 kr 485.468 kr 0,01860856 kr 0,02957236 kr
2021-04-23 0,00000000 kr 840.897 kr 0,02363217 kr 0,01860856 kr
2021-04-22 0,00000000 kr 703.894 kr 0,02597724 kr 0,02363217 kr
2021-04-21 0,00000000 kr 724.809 kr 0,03089216 kr 0,02597724 kr
2021-04-20 0,00000000 kr 1.205.070 kr 0,03381447 kr 0,03089216 kr
2021-04-19 0,00000000 kr 1.350.628 kr 0,03233520 kr 0,03381447 kr
2021-04-18 0,00000000 kr 2.603.700 kr 0,04002023 kr 0,03233520 kr
2021-04-17 0,00000000 kr 4.497.783 kr 0,03632197 kr 0,04002023 kr
2021-04-16 0,00000000 kr 828.177 kr 0,02199453 kr 0,03632197 kr
2021-04-15 0,00000000 kr 527.756 kr 0,01849452 kr 0,02199453 kr
2021-04-14 0,00000000 kr 619.798 kr 0,01837509 kr 0,01849452 kr
2021-04-13 0,00000000 kr 421.236 kr 0,01754655 kr 0,01837509 kr
2021-04-12 0,00000000 kr 497.770 kr 0,01808280 kr 0,01754655 kr
2021-04-11 0,00000000 kr 657.787 kr 0,01842870 kr 0,01808280 kr
2021-04-10 0,00000000 kr 652.731 kr 0,01904636 kr 0,01842870 kr
2021-04-09 0,00000000 kr 1.594.435 kr 0,02007950 kr 0,01904636 kr
2021-04-08 0,00000000 kr 884.911 kr 0,01722537 kr 0,02007950 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android