🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00381447 -1.9%
0,00000007 BTC -0.5%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$129.164
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00374890 / $0,00419896
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 0,00000000 zł 619.468 zł 0,01452789 zł N/A
2021-05-05 0,00000000 zł 305.081 zł 0,01390257 zł 0,01452789 zł
2021-05-04 0,00000000 zł 344.404 zł 0,01437868 zł 0,01390257 zł
2021-05-03 0,00000000 zł 883.174 zł 0,01525867 zł 0,01437868 zł
2021-05-02 0,00000000 zł 319.443 zł 0,01355960 zł 0,01525867 zł
2021-05-01 0,00000000 zł 395.009 zł 0,01352127 zł 0,01355960 zł
2021-04-30 0,00000000 zł 274.944 zł 0,01369672 zł 0,01352127 zł
2021-04-29 0,00000000 zł 341.958 zł 0,01373680 zł 0,01369672 zł
2021-04-28 0,00000000 zł 405.676 zł 0,01472206 zł 0,01373680 zł
2021-04-27 0,00000000 zł 623.066 zł 0,01486121 zł 0,01472206 zł
2021-04-26 0,00000000 zł 1.247.761 zł 0,01470043 zł 0,01486121 zł
2021-04-25 0,00000000 zł 441.422 zł 0,01341957 zł 0,01470043 zł
2021-04-24 0,00000000 zł 220.416 zł 0,00844881 zł 0,01341957 zł
2021-04-23 0,00000000 zł 382.117 zł 0,01073884 zł 0,00844881 zł
2021-04-22 0,00000000 zł 319.440 zł 0,01178893 zł 0,01073884 zł
2021-04-21 0,00000000 zł 327.927 zł 0,01397663 zł 0,01178893 zł
2021-04-20 0,00000000 zł 549.548 zł 0,01542042 zł 0,01397663 zł
2021-04-19 0,00000000 zł 611.075 zł 0,01462965 zł 0,01542042 zł
2021-04-18 0,00000000 zł 1.179.234 zł 0,01812545 zł 0,01462965 zł
2021-04-17 0,00000000 zł 2.037.509 zł 0,01645396 zł 0,01812545 zł
2021-04-16 0,00000000 zł 375.813 zł 0,00998076 zł 0,01645396 zł
2021-04-15 0,00000000 zł 239.171 zł 0,00838144 zł 0,00998076 zł
2021-04-14 0,00000000 zł 279.626 zł 0,00829004 zł 0,00838144 zł
2021-04-13 0,00000000 zł 188.997 zł 0,00787266 zł 0,00829004 zł
2021-04-12 0,00000000 zł 223.023 zł 0,00810190 zł 0,00787266 zł
2021-04-11 0,00000000 zł 295.897 zł 0,00828993 zł 0,00810190 zł
2021-04-10 0,00000000 zł 292.741 zł 0,00854204 zł 0,00828993 zł
2021-04-09 0,00000000 zł 719.071 zł 0,00905562 zł 0,00854204 zł
2021-04-08 0,00000000 zł 401.991 zł 0,00782501 zł 0,00905562 zł
2021-04-07 0,00000000 zł 378.085 zł 0,00718402 zł 0,00782501 zł
2021-04-06 0,00000000 zł 602.243 zł 0,00690622 zł 0,00718402 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android