🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00298375 7.7%
0,00000006 BTC 8.9%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$62.091
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00249818 / $0,00308547
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-16 0,00000000 sats 150.850.213 sats 5,80 sats N/A
2021-05-15 0,00000000 sats 267.244.308 sats 6,03 sats 5,80 sats
2021-05-14 0,00000000 sats 97.363.906 sats 6,13 sats 6,03 sats
2021-05-13 0,00000000 sats 110.319.926 sats 5,90 sats 6,13 sats
2021-05-12 0,00000000 sats 190.352.530 sats 22,20 sats 5,90 sats
2021-05-11 0,00000000 sats 100.887.988 sats 4,93 sats 22,20 sats
2021-05-10 0,00000000 sats 128.742.760 sats 5,73 sats 4,93 sats
2021-05-09 0,00000000 sats 142.773.181 sats 6,28 sats 5,73 sats
2021-05-08 0,00000000 sats 151.490.807 sats 6,49 sats 6,28 sats
2021-05-07 0,00000000 sats 219.659.304 sats 6,73 sats 6,49 sats
2021-05-06 0,00000000 sats 283.589.662 sats 6,65 sats 6,73 sats
2021-05-05 0,00000000 sats 150.099.790 sats 6,84 sats 6,65 sats
2021-05-04 0,00000000 sats 159.737.196 sats 6,67 sats 6,84 sats
2021-05-03 0,00000000 sats 411.832.737 sats 7,12 sats 6,67 sats
2021-05-02 0,00000000 sats 145.757.619 sats 6,19 sats 7,12 sats
2021-05-01 0,00000000 sats 180.220.936 sats 6,17 sats 6,19 sats
2021-04-30 0,00000000 sats 136.141.043 sats 6,78 sats 6,17 sats
2021-04-29 0,00000000 sats 165.628.945 sats 6,65 sats 6,78 sats
2021-04-28 0,00000000 sats 194.867.094 sats 7,07 sats 6,65 sats
2021-04-27 0,00000000 sats 306.396.031 sats 7,31 sats 7,07 sats
2021-04-26 0,00000000 sats 676.841.647 sats 7,97 sats 7,31 sats
2021-04-25 0,00000000 sats 233.234.797 sats 7,09 sats 7,97 sats
2021-04-24 0,00000000 sats 114.728.130 sats 4,40 sats 7,09 sats
2021-04-23 0,00000000 sats 193.229.040 sats 5,43 sats 4,40 sats
2021-04-22 0,00000000 sats 155.800.283 sats 5,75 sats 5,43 sats
2021-04-21 0,00000000 sats 153.772.859 sats 6,55 sats 5,75 sats
2021-04-20 0,00000000 sats 259.979.813 sats 7,30 sats 6,55 sats
2021-04-19 0,00000000 sats 285.828.940 sats 6,84 sats 7,30 sats
2021-04-18 0,00000000 sats 516.075.121 sats 7,93 sats 6,84 sats
2021-04-17 0,00000000 sats 872.077.560 sats 7,04 sats 7,93 sats
2021-04-16 0,00000000 sats 156.450.189 sats 4,15 sats 7,04 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android