🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00274340 -2.8%
0,00000006 BTC 7.3%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$40.556
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00231845 / $0,00313760
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-17 0,00000000 kr 444.945 kr 0,02206240 kr N/A
2021-05-16 0,00000000 kr 592.120 kr 0,02278067 kr 0,02206240 kr
2021-05-15 0,00000000 kr 1.113.459 kr 0,02512658 kr 0,02278067 kr
2021-05-14 0,00000000 kr 404.421 kr 0,02545340 kr 0,02512658 kr
2021-05-13 0,00000000 kr 470.208 kr 0,02513762 kr 0,02545340 kr
2021-05-12 0,00000000 kr 898.343 kr 0,104785 kr 0,02513762 kr
2021-05-11 0,00000000 kr 470.079 kr 0,02295738 kr 0,104785 kr
2021-05-10 0,00000000 kr 622.212 kr 0,02770126 kr 0,02295738 kr
2021-05-09 0,00000000 kr 696.759 kr 0,03063565 kr 0,02770126 kr
2021-05-08 0,00000000 kr 721.250 kr 0,03091299 kr 0,03063565 kr
2021-05-07 0,00000000 kr 1.045.474 kr 0,03202141 kr 0,03091299 kr
2021-05-06 0,00000000 kr 1.379.023 kr 0,03234112 kr 0,03202141 kr
2021-05-05 0,00000000 kr 682.315 kr 0,03109320 kr 0,03234112 kr
2021-05-04 0,00000000 kr 769.768 kr 0,03213745 kr 0,03109320 kr
2021-05-03 0,00000000 kr 1.972.024 kr 0,03407080 kr 0,03213745 kr
2021-05-02 0,00000000 kr 712.880 kr 0,03026005 kr 0,03407080 kr
2021-05-01 0,00000000 kr 881.931 kr 0,03018876 kr 0,03026005 kr
2021-04-30 0,00000000 kr 610.688 kr 0,03042233 kr 0,03018876 kr
2021-04-29 0,00000000 kr 755.766 kr 0,03035992 kr 0,03042233 kr
2021-04-28 0,00000000 kr 898.541 kr 0,03260825 kr 0,03035992 kr
2021-04-27 0,00000000 kr 1.384.349 kr 0,03301912 kr 0,03260825 kr
2021-04-26 0,00000000 kr 2.781.084 kr 0,03276520 kr 0,03301912 kr
2021-04-25 0,00000000 kr 982.849 kr 0,02987934 kr 0,03276520 kr
2021-04-24 0,00000000 kr 490.767 kr 0,01881170 kr 0,02987934 kr
2021-04-23 0,00000000 kr 848.128 kr 0,02383536 kr 0,01881170 kr
2021-04-22 0,00000000 kr 709.267 kr 0,02617552 kr 0,02383536 kr
2021-04-21 0,00000000 kr 731.510 kr 0,03117780 kr 0,02617552 kr
2021-04-20 0,00000000 kr 1.220.624 kr 0,03425092 kr 0,03117780 kr
2021-04-19 0,00000000 kr 1.360.195 kr 0,03256423 kr 0,03425092 kr
2021-04-18 0,00000000 kr 2.623.699 kr 0,04032763 kr 0,03256423 kr
2021-04-17 0,00000000 kr 4.533.259 kr 0,03660846 kr 0,04032763 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android