🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00234708 -19.6%
0,00000005 BTC -20.8%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$54.440
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00224546 / $0,00898658
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-18 0,00000000 Bs.F 4.320,44 Bs.F 0,00029202 Bs.F N/A
2021-05-17 0,00000000 Bs.F 5.353,18 Bs.F 0,00026543 Bs.F 0,00029202 Bs.F
2021-05-16 0,00000000 Bs.F 7.109,97 Bs.F 0,00027354 Bs.F 0,00026543 Bs.F
2021-05-15 0,00000000 Bs.F 13.370,03 Bs.F 0,00030171 Bs.F 0,00027354 Bs.F
2021-05-14 0,00000000 Bs.F 4.816,95 Bs.F 0,00030317 Bs.F 0,00030171 Bs.F
2021-05-13 0,00000000 Bs.F 5.588,27 Bs.F 0,00029875 Bs.F 0,00030317 Bs.F
2021-05-12 0,00000000 Bs.F 10.812,34 Bs.F 0,00126118 Bs.F 0,00029875 Bs.F
2021-05-11 0,00000000 Bs.F 5.644,74 Bs.F 0,00027567 Bs.F 0,00126118 Bs.F
2021-05-10 0,00000000 Bs.F 7.503,21 Bs.F 0,00033405 Bs.F 0,00027567 Bs.F
2021-05-09 0,00000000 Bs.F 8.397,76 Bs.F 0,00036924 Bs.F 0,00033405 Bs.F
2021-05-08 0,00000000 Bs.F 8.693,20 Bs.F 0,00037259 Bs.F 0,00036924 Bs.F
2021-05-07 0,00000000 Bs.F 12.425,59 Bs.F 0,00038058 Bs.F 0,00037259 Bs.F
2021-05-06 0,00000000 Bs.F 16.278,72 Bs.F 0,00038177 Bs.F 0,00038058 Bs.F
2021-05-05 0,00000000 Bs.F 8.057,89 Bs.F 0,00036720 Bs.F 0,00038177 Bs.F
2021-05-04 0,00000000 Bs.F 9.152,82 Bs.F 0,00038213 Bs.F 0,00036720 Bs.F
2021-05-03 0,00000000 Bs.F 23.331 Bs.F 0,00040309 Bs.F 0,00038213 Bs.F
2021-05-02 0,00000000 Bs.F 8.437,42 Bs.F 0,00035815 Bs.F 0,00040309 Bs.F
2021-05-01 0,00000000 Bs.F 10.426,93 Bs.F 0,00035692 Bs.F 0,00035815 Bs.F
2021-04-30 0,00000000 Bs.F 7.306,92 Bs.F 0,00036400 Bs.F 0,00035692 Bs.F
2021-04-29 0,00000000 Bs.F 9.079,57 Bs.F 0,00036474 Bs.F 0,00036400 Bs.F
2021-04-28 0,00000000 Bs.F 10.746,01 Bs.F 0,00038997 Bs.F 0,00036474 Bs.F
2021-04-27 0,00000000 Bs.F 16.532,88 Bs.F 0,00039434 Bs.F 0,00038997 Bs.F
2021-04-26 0,00000000 Bs.F 33.186 Bs.F 0,00039098 Bs.F 0,00039434 Bs.F
2021-04-25 0,00000000 Bs.F 11.736,33 Bs.F 0,00035679 Bs.F 0,00039098 Bs.F
2021-04-24 0,00000000 Bs.F 5.860,32 Bs.F 0,00022463 Bs.F 0,00035679 Bs.F
2021-04-23 0,00000000 Bs.F 10.070,35 Bs.F 0,00028301 Bs.F 0,00022463 Bs.F
2021-04-22 0,00000000 Bs.F 8.448,70 Bs.F 0,00031180 Bs.F 0,00028301 Bs.F
2021-04-21 0,00000000 Bs.F 8.680,06 Bs.F 0,00036995 Bs.F 0,00031180 Bs.F
2021-04-20 0,00000000 Bs.F 14.558,02 Bs.F 0,00040850 Bs.F 0,00036995 Bs.F
2021-04-19 0,00000000 Bs.F 16.126,30 Bs.F 0,00038608 Bs.F 0,00040850 Bs.F
2021-04-18 0,00000000 Bs.F 31.144 Bs.F 0,00047870 Bs.F 0,00038608 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android