👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00226928 4,0%
0,00000025 BTC -0,87%
40 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.439,56
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00215259 / $0,00244005
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-27 50,33 ₫ N/A
2020-01-26 54,05 ₫ 50,33 ₫
2020-01-25 50,35 ₫ 54,05 ₫
2020-01-24 50,60 ₫ 50,35 ₫
2020-01-23 49,33 ₫ 50,60 ₫
2020-01-22 49,40 ₫ 49,33 ₫
2020-01-21 50,87 ₫ 49,40 ₫
2020-01-20 54,97 ₫ 50,87 ₫
2020-01-19 56,78 ₫ 54,97 ₫
2020-01-18 56,50 ₫ 56,78 ₫
2020-01-17 56,19 ₫ 56,50 ₫
2020-01-16 58,50 ₫ 56,19 ₫
2020-01-15 61,90 ₫ 58,50 ₫
2020-01-14 58,47 ₫ 61,90 ₫
2020-01-13 57,77 ₫ 58,47 ₫
2020-01-12 62,90 ₫ 57,77 ₫
2020-01-11 60,58 ₫ 62,90 ₫
2020-01-10 60,09 ₫ 60,58 ₫
2020-01-09 60,04 ₫ 60,09 ₫
2020-01-08 60,59 ₫ 60,04 ₫
2020-01-07 59,73 ₫ 60,59 ₫
2020-01-06 57,05 ₫ 59,73 ₫
2020-01-05 57,00 ₫ 57,05 ₫
2020-01-04 58,31 ₫ 57,00 ₫
2020-01-03 61,04 ₫ 58,31 ₫
2020-01-02 55,99 ₫ 61,04 ₫
2020-01-01 56,20 ₫ 55,99 ₫
2019-12-31 56,03 ₫ 56,20 ₫
2019-12-30 55,92 ₫ 56,03 ₫
2019-12-29 54,87 ₫ 55,92 ₫
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android