🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00216325 1.9%
0,00000004 BTC 0.9%
55 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$56.769
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00201092 / $0,00222064
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain VND (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 0,00000000 ₫ 1.145.460.606 ₫ 47,71 ₫ N/A
2021-04-12 0,00000000 ₫ 1.348.776.496 ₫ 49,00 ₫ 47,71 ₫
2021-04-11 0,00000000 ₫ 1.787.341.665 ₫ 50,07 ₫ 49,00 ₫
2021-04-10 0,00000000 ₫ 1.771.029.148 ₫ 51,68 ₫ 50,07 ₫
2021-04-09 0,00000000 ₫ 4.332.708.508 ₫ 54,56 ₫ 51,68 ₫
2021-04-08 0,00000000 ₫ 2.413.343.205 ₫ 46,98 ₫ 54,56 ₫
2021-04-07 0,00000000 ₫ 2.245.066.145 ₫ 42,66 ₫ 46,98 ₫
2021-04-06 0,00000000 ₫ 3.551.398.122 ₫ 40,73 ₫ 42,66 ₫
2021-04-05 0,00000000 ₫ 971.309.704 ₫ 35,68 ₫ 40,73 ₫
2021-04-04 0,00000000 ₫ 993.754.333 ₫ 36,62 ₫ 35,68 ₫
2021-04-03 0,00000000 ₫ 1.791.860.134 ₫ 38,37 ₫ 36,62 ₫
2021-04-02 0,00000000 ₫ 1.238.483.302 ₫ 36,23 ₫ 38,37 ₫
2021-04-01 0,00000000 ₫ 743.602.904 ₫ 35,11 ₫ 36,23 ₫
2021-03-31 0,00000000 ₫ 807.479.529 ₫ 34,42 ₫ 35,11 ₫
2021-03-30 0,00000000 ₫ 795.749.806 ₫ 34,12 ₫ 34,42 ₫
2021-03-29 0,00000000 ₫ 619.566.257 ₫ 32,41 ₫ 34,12 ₫
2021-03-28 0,00000000 ₫ 684.097.130 ₫ 31,30 ₫ 32,41 ₫
2021-03-27 0,00000000 ₫ 682.262.743 ₫ 32,45 ₫ 31,30 ₫
2021-03-26 0,00000000 ₫ 643.119.246 ₫ 31,47 ₫ 32,45 ₫
2021-03-25 0,00000000 ₫ 657.127.052 ₫ 34,08 ₫ 31,47 ₫
2021-03-24 0,00000000 ₫ 602.676.260 ₫ 33,45 ₫ 34,08 ₫
2021-03-23 0,00000000 ₫ 636.568.836 ₫ 35,05 ₫ 33,45 ₫
2021-03-22 0,00000000 ₫ 787.599.969 ₫ 37,28 ₫ 35,05 ₫
2021-03-21 0,00000000 ₫ 884.327.891 ₫ 37,45 ₫ 37,28 ₫
2021-03-20 0,00000000 ₫ 1.025.597.139 ₫ 37,31 ₫ 37,45 ₫
2021-03-19 0,00000000 ₫ 988.027.385 ₫ 37,63 ₫ 37,31 ₫
2021-03-18 0,00000000 ₫ 651.709.462 ₫ 33,47 ₫ 37,63 ₫
2021-03-17 0,00000000 ₫ 667.092.728 ₫ 33,71 ₫ 33,47 ₫
2021-03-16 0,00000000 ₫ 993.428.572 ₫ 33,34 ₫ 33,71 ₫
2021-03-15 0,00000000 ₫ 1.463.933.169 ₫ 37,04 ₫ 33,34 ₫
2021-03-14 0,00000000 ₫ 1.322.518.466 ₫ 34,93 ₫ 37,04 ₫
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android