🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00321378 -10.5%
0,00000005 BTC -10.3%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$70.727
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00303174 / $0,00364283
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-10 0,00000000 XAG 2.712,28 XAG 0,00012075 XAG N/A
2021-05-09 0,00000000 XAG 3.055,32 XAG 0,00013434 XAG 0,00012075 XAG
2021-05-08 0,00000000 XAG 3.162,81 XAG 0,00013556 XAG 0,00013434 XAG
2021-05-07 0,00000000 XAG 4.546,34 XAG 0,00013925 XAG 0,00013556 XAG
2021-05-06 0,00000000 XAG 6.145,03 XAG 0,00014411 XAG 0,00013925 XAG
2021-05-05 0,00000000 XAG 3.039,86 XAG 0,00013853 XAG 0,00014411 XAG
2021-05-04 0,00000000 XAG 3.400,30 XAG 0,00014196 XAG 0,00013853 XAG
2021-05-03 0,00000000 XAG 9.006,76 XAG 0,00015561 XAG 0,00014196 XAG
2021-05-02 0,00000000 XAG 3.252,02 XAG 0,00013804 XAG 0,00015561 XAG
2021-05-01 0,00000000 XAG 4.018,83 XAG 0,00013757 XAG 0,00013804 XAG
2021-04-30 0,00000000 XAG 2.796,97 XAG 0,00013934 XAG 0,00013757 XAG
2021-04-29 0,00000000 XAG 3.449,27 XAG 0,00013856 XAG 0,00013934 XAG
2021-04-28 0,00000000 XAG 4.091,37 XAG 0,00014848 XAG 0,00013856 XAG
2021-04-27 0,00000000 XAG 6.295,10 XAG 0,00015015 XAG 0,00014848 XAG
2021-04-26 0,00000000 XAG 12.756,49 XAG 0,00015029 XAG 0,00015015 XAG
2021-04-25 0,00000000 XAG 4.508,12 XAG 0,00013705 XAG 0,00015029 XAG
2021-04-24 0,00000000 XAG 2.251,04 XAG 0,00008629 XAG 0,00013705 XAG
2021-04-23 0,00000000 XAG 3.849,09 XAG 0,00010817 XAG 0,00008629 XAG
2021-04-22 0,00000000 XAG 3.181,16 XAG 0,00011740 XAG 0,00010817 XAG
2021-04-21 0,00000000 XAG 3.360,78 XAG 0,00014324 XAG 0,00011740 XAG
2021-04-20 0,00000000 XAG 5.627,59 XAG 0,00015791 XAG 0,00014324 XAG
2021-04-19 0,00000000 XAG 6.205,59 XAG 0,00014857 XAG 0,00015791 XAG
2021-04-18 0,00000000 XAG 11.981,45 XAG 0,00018416 XAG 0,00014857 XAG
2021-04-17 0,00000000 XAG 20.701 XAG 0,00016717 XAG 0,00018416 XAG
2021-04-16 0,00000000 XAG 3.823,84 XAG 0,00010155 XAG 0,00016717 XAG
2021-04-15 0,00000000 XAG 2.476,59 XAG 0,00008679 XAG 0,00010155 XAG
2021-04-14 0,00000000 XAG 2.884,95 XAG 0,00008553 XAG 0,00008679 XAG
2021-04-13 0,00000000 XAG 2.001,86 XAG 0,00008339 XAG 0,00008553 XAG
2021-04-12 0,00000000 XAG 2.318,11 XAG 0,00008421 XAG 0,00008339 XAG
2021-04-11 0,00000000 XAG 3.068,98 XAG 0,00008598 XAG 0,00008421 XAG
2021-04-10 0,00000000 XAG 3.045,17 XAG 0,00008886 XAG 0,00008598 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android