🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00335945 -0.4%
0,00000007 BTC -1.3%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$148.984
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00216506 / $0,00429654
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-14 0,00000000 XAU 26,34 XAU 0,00000166 XAU N/A
2021-05-13 0,00000000 XAU 30,70 XAU 0,00000164 XAU 0,00000166 XAU
2021-05-12 0,00000000 XAU 58,81 XAU 0,00000686 XAU 0,00000164 XAU
2021-05-11 0,00000000 XAU 30,71 XAU 0,00000150 XAU 0,00000686 XAU
2021-05-10 0,00000000 XAU 40,81 XAU 0,00000182 XAU 0,00000150 XAU
2021-05-09 0,00000000 XAU 45,79 XAU 0,00000201 XAU 0,00000182 XAU
2021-05-08 0,00000000 XAU 47,40 XAU 0,00000203 XAU 0,00000201 XAU
2021-05-07 0,00000000 XAU 68,37 XAU 0,00000209 XAU 0,00000203 XAU
2021-05-06 0,00000000 XAU 91,06 XAU 0,00000214 XAU 0,00000209 XAU
2021-05-05 0,00000000 XAU 45,25 XAU 0,00000206 XAU 0,00000214 XAU
2021-05-04 0,00000000 XAU 51,00 XAU 0,00000213 XAU 0,00000206 XAU
2021-05-03 0,00000000 XAU 131,74 XAU 0,00000228 XAU 0,00000213 XAU
2021-05-02 0,00000000 XAU 47,64 XAU 0,00000202 XAU 0,00000228 XAU
2021-05-01 0,00000000 XAU 58,87 XAU 0,00000202 XAU 0,00000202 XAU
2021-04-30 0,00000000 XAU 41,15 XAU 0,00000205 XAU 0,00000202 XAU
2021-04-29 0,00000000 XAU 50,86 XAU 0,00000204 XAU 0,00000205 XAU
2021-04-28 0,00000000 XAU 60,44 XAU 0,00000219 XAU 0,00000204 XAU
2021-04-27 0,00000000 XAU 92,71 XAU 0,00000221 XAU 0,00000219 XAU
2021-04-26 0,00000000 XAU 186,67 XAU 0,00000220 XAU 0,00000221 XAU
2021-04-25 0,00000000 XAU 65,96 XAU 0,00000201 XAU 0,00000220 XAU
2021-04-24 0,00000000 XAU 32,93 XAU 0,00000126 XAU 0,00000201 XAU
2021-04-23 0,00000000 XAU 56,38 XAU 0,00000158 XAU 0,00000126 XAU
2021-04-22 0,00000000 XAU 47,04 XAU 0,00000174 XAU 0,00000158 XAU
2021-04-21 0,00000000 XAU 48,79 XAU 0,00000208 XAU 0,00000174 XAU
2021-04-20 0,00000000 XAU 82,07 XAU 0,00000230 XAU 0,00000208 XAU
2021-04-19 0,00000000 XAU 90,62 XAU 0,00000217 XAU 0,00000230 XAU
2021-04-18 0,00000000 XAU 175,01 XAU 0,00000269 XAU 0,00000217 XAU
2021-04-17 0,00000000 XAU 302,37 XAU 0,00000244 XAU 0,00000269 XAU
2021-04-16 0,00000000 XAU 56,03 XAU 0,00000149 XAU 0,00000244 XAU
2021-04-15 0,00000000 XAU 36,25 XAU 0,00000127 XAU 0,00000149 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android