🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00260348 -8.6%
0,00000006 BTC -0.3%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$39.881
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00231845 / $0,00313760
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-17 0,00000000 XDR 37.196 XDR 0,00184432 XDR N/A
2021-05-16 0,00000000 XDR 49.402 XDR 0,00190066 XDR 0,00184432 XDR
2021-05-15 0,00000000 XDR 92.731 XDR 0,00209259 XDR 0,00190066 XDR
2021-05-14 0,00000000 XDR 33.493 XDR 0,00210797 XDR 0,00209259 XDR
2021-05-13 0,00000000 XDR 38.747 XDR 0,00207143 XDR 0,00210797 XDR
2021-05-12 0,00000000 XDR 75.157 XDR 0,00876649 XDR 0,00207143 XDR
2021-05-11 0,00000000 XDR 39.057 XDR 0,00190743 XDR 0,00876649 XDR
2021-05-10 0,00000000 XDR 52.033 XDR 0,00231653 XDR 0,00190743 XDR
2021-05-09 0,00000000 XDR 58.452 XDR 0,00257005 XDR 0,00231653 XDR
2021-05-08 0,00000000 XDR 60.537 XDR 0,00259464 XDR 0,00257005 XDR
2021-05-07 0,00000000 XDR 86.616 XDR 0,00265292 XDR 0,00259464 XDR
2021-05-06 0,00000000 XDR 113.398 XDR 0,00265944 XDR 0,00265292 XDR
2021-05-05 0,00000000 XDR 56.122 XDR 0,00255750 XDR 0,00265944 XDR
2021-05-04 0,00000000 XDR 63.792 XDR 0,00266331 XDR 0,00255750 XDR
2021-05-03 0,00000000 XDR 162.576 XDR 0,00280884 XDR 0,00266331 XDR
2021-05-02 0,00000000 XDR 58.639 XDR 0,00248909 XDR 0,00280884 XDR
2021-05-01 0,00000000 XDR 72.551 XDR 0,00248345 XDR 0,00248909 XDR
2021-04-30 0,00000000 XDR 50.625 XDR 0,00252195 XDR 0,00248345 XDR
2021-04-29 0,00000000 XDR 63.167 XDR 0,00253750 XDR 0,00252195 XDR
2021-04-28 0,00000000 XDR 74.788 XDR 0,00271407 XDR 0,00253750 XDR
2021-04-27 0,00000000 XDR 114.760 XDR 0,00273722 XDR 0,00271407 XDR
2021-04-26 0,00000000 XDR 230.570 XDR 0,00271645 XDR 0,00273722 XDR
2021-04-25 0,00000000 XDR 81.685 XDR 0,00248329 XDR 0,00271645 XDR
2021-04-24 0,00000000 XDR 40.799 XDR 0,00156387 XDR 0,00248329 XDR
2021-04-23 0,00000000 XDR 70.085 XDR 0,00196963 XDR 0,00156387 XDR
2021-04-22 0,00000000 XDR 58.841 XDR 0,00217152 XDR 0,00196963 XDR
2021-04-21 0,00000000 XDR 60.511 XDR 0,00257906 XDR 0,00217152 XDR
2021-04-20 0,00000000 XDR 101.685 XDR 0,00285329 XDR 0,00257906 XDR
2021-04-19 0,00000000 XDR 112.711 XDR 0,00269839 XDR 0,00285329 XDR
2021-04-18 0,00000000 XDR 217.611 XDR 0,00334479 XDR 0,00269839 XDR
2021-04-17 0,00000000 XDR 376.014 XDR 0,00303651 XDR 0,00334479 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android