electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00204338 -1.4%
0,00000022 BTC -3.1%
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.404,14
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00199920 / $0,00232808
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-08 0,02818962 XLM N/A
2020-07-07 0,02987725 XLM 0,02818962 XLM
2020-07-06 0,03222467 XLM 0,02987725 XLM
2020-07-05 0,03065490 XLM 0,03222467 XLM
2020-07-04 0,03209551 XLM 0,03065490 XLM
2020-07-03 0,03293343 XLM 0,03209551 XLM
2020-07-02 0,03207627 XLM 0,03293343 XLM
2020-07-01 0,03075175 XLM 0,03207627 XLM
2020-06-30 0,03068126 XLM 0,03075175 XLM
2020-06-29 0,03569250 XLM 0,03068126 XLM
2020-06-28 0,03807037 XLM 0,03569250 XLM
2020-06-27 0,03653834 XLM 0,03807037 XLM
2020-06-26 0,03652258 XLM 0,03653834 XLM
2020-06-25 0,03672010 XLM 0,03652258 XLM
2020-06-24 0,03488610 XLM 0,03672010 XLM
2020-06-23 0,03929472 XLM 0,03488610 XLM
2020-06-22 0,04269281 XLM 0,03929472 XLM
2020-06-21 0,04289673 XLM 0,04269281 XLM
2020-06-20 0,03946912 XLM 0,04289673 XLM
2020-06-19 0,04091747 XLM 0,03946912 XLM
2020-06-18 0,03563195 XLM 0,04091747 XLM
2020-06-17 0,03790970 XLM 0,03563195 XLM
2020-06-16 0,03866745 XLM 0,03790970 XLM
2020-06-15 0,03342468 XLM 0,03866745 XLM
2020-06-14 0,03469475 XLM 0,03342468 XLM
2020-06-13 0,03264626 XLM 0,03469475 XLM
2020-06-12 0,03483712 XLM 0,03264626 XLM
2020-06-11 0,03296310 XLM 0,03483712 XLM
2020-06-10 0,03227666 XLM 0,03296310 XLM
2020-06-09 0,03315197 XLM 0,03227666 XLM
2020-06-08 0,03496487 XLM 0,03315197 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android