🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00132628 -0.0%
0,00000003 BTC -6.2%
50 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$25.167
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00130428 / $0,00135041
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-07 0,0000000000 XRP 67.733 XRP 0,00287793 XRP N/A
2021-03-06 0,0000000000 XRP 56.247 XRP 0,00287102 XRP 0,00287793 XRP
2021-03-05 0,0000000000 XRP 62.519 XRP 0,00283318 XRP 0,00287102 XRP
2021-03-04 0,0000000000 XRP 57.082 XRP 0,00311483 XRP 0,00283318 XRP
2021-03-03 0,0000000000 XRP 44.775 XRP 0,00280434 XRP 0,00311483 XRP
2021-03-02 0,0000000000 XRP 49.053 XRP 0,00278382 XRP 0,00280434 XRP
2021-03-01 0,0000000000 XRP 63.595 XRP 0,00292186 XRP 0,00278382 XRP
2021-02-28 0,0000000000 XRP 60.962 XRP 0,00276354 XRP 0,00292186 XRP
2021-02-27 0,0000000000 XRP 54.970 XRP 0,00278720 XRP 0,00276354 XRP
2021-02-26 0,0000000000 XRP 67.472 XRP 0,00313785 XRP 0,00278720 XRP
2021-02-25 0,0000000000 XRP 70.622 XRP 0,00296113 XRP 0,00313785 XRP
2021-02-24 0,0000000000 XRP 77.071 XRP 0,00281717 XRP 0,00296113 XRP
2021-02-23 0,0000000000 XRP 60.382 XRP 0,00285811 XRP 0,00281717 XRP
2021-02-22 0,0000000000 XRP 59.381 XRP 0,00325405 XRP 0,00285811 XRP
2021-02-21 0,0000000000 XRP 86.625 XRP 0,00347455 XRP 0,00325405 XRP
2021-02-20 0,0000000000 XRP 94.931 XRP 0,00317515 XRP 0,00347455 XRP
2021-02-19 0,0000000000 XRP 81.601 XRP 0,00311487 XRP 0,00317515 XRP
2021-02-18 0,0000000000 XRP 89.757 XRP 0,00309580 XRP 0,00311487 XRP
2021-02-17 0,0000000000 XRP 109.656 XRP 0,00327145 XRP 0,00309580 XRP
2021-02-16 0,0000000000 XRP 172.687 XRP 0,00303146 XRP 0,00327145 XRP
2021-02-15 0,0000000000 XRP 112.894 XRP 0,00313966 XRP 0,00303146 XRP
2021-02-14 0,0000000000 XRP 135.029 XRP 0,00272271 XRP 0,00313966 XRP
2021-02-13 0,0000000000 XRP 125.727 XRP 0,00261476 XRP 0,00272271 XRP
2021-02-12 0,0000000000 XRP 99.734 XRP 0,00297464 XRP 0,00261476 XRP
2021-02-11 0,0000000000 XRP 87.509 XRP 0,00276706 XRP 0,00297464 XRP
2021-02-10 0,0000000000 XRP 65.292 XRP 0,00314622 XRP 0,00276706 XRP
2021-02-09 0,0000000000 XRP 66.882 XRP 0,00301484 XRP 0,00314622 XRP
2021-02-08 0,0000000000 XRP 65.076 XRP 0,00314698 XRP 0,00301484 XRP
2021-02-07 0,0000000000 XRP 63.545 XRP 0,00315745 XRP 0,00314698 XRP
2021-02-06 0,0000000000 XRP 109.545 XRP 0,00319322 XRP 0,00315745 XRP
2021-02-05 0,0000000000 XRP 131.189 XRP 0,00306480 XRP 0,00319322 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android