Tiền ảo: 5722
Sàn giao dịch: 375
Giá trị vốn hóa thị trường: 263.437.611.364 $ -2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 53.563.561.337 $
Ưu thế:
BTC 67,3%
ETH 8,43%
XRP 4,82%
emx  (EMX)
Emx (EMX)
0 người thích điều này

Sàn giao dịch Emx

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A