Tiền ảo: 6254
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 202.439.014.781 $ 0,014%
Lưu lượng 24 giờ: 36.886.614.250 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,02%
XRP 4,84%
entcash  (ENT)
ENTCash (ENT)
$0,00427621 0,0%
0,00000031 BTC 0,0%
58 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.874,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00427621 / $0,00427621
Cung lưu thông
? / 1.600.000.000
ENT
USD

ENTCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-09 60,36 Rp N/A
2019-12-08 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-12-07 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-12-06 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-12-05 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-12-04 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-12-03 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-12-02 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-12-01 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-30 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-29 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-28 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-27 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-26 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-25 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-24 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-23 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-22 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-21 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-20 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-19 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-18 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-17 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-16 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-15 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-14 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-13 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-12 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-11 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-10 60,36 Rp 60,36 Rp
2019-11-09 60,36 Rp 60,36 Rp