Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.919.073.426 $ 0,77%
Lưu lượng 24 giờ: 37.884.325.107 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,00%
XRP 4,84%
entcash  (ENT)
ENTCash (ENT)
$0,00427621 0,0%
0,00000031 BTC 0,0%
58 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.874,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00427621 / $0,00427621
Cung lưu thông
? / 1.600.000.000
ENT
USD

ENTCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-14 4,94 ₩ N/A
2019-11-13 4,94 ₩ 4,94 ₩
2019-11-12 4,94 ₩ 4,94 ₩
2019-11-11 4,94 ₩ 4,94 ₩
2019-11-10 4,94 ₩ 4,94 ₩
2019-11-09 4,94 ₩ 4,94 ₩
2019-11-08 4,94 ₩ 4,94 ₩
2019-11-07 4,94 ₩ 4,94 ₩