👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
entcash  (ENT)
ENTCash (ENT)
$0,00427621 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-26 04:00:19 UTC (26 ngày trước)
58 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.600.000.000
ENT
USD

ENTCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-27 0,269529 ₽ N/A
2019-12-26 0,269529 ₽ 0,269529 ₽
2019-12-25 0,269529 ₽ 0,269529 ₽
2019-12-24 0,269529 ₽ 0,269529 ₽
2019-12-23 0,269529 ₽ 0,269529 ₽
2019-12-22 0,269529 ₽ 0,269529 ₽
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android