🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
entcash  (ENT)
ENTCash (ENT)
$0,00427621 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-26 04:00:19 UTC (3 tháng trước)
59 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.600.000.000
ENT
USD

ENTCash VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android