Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.265.841.095 $ 0,65%
Lưu lượng 24 giờ: 45.072.428.814 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,64%
XRP 5,87%
entcash  (ENT)
ENTCash (ENT)
$0,00427621 0,0%
0,00000031 BTC 0,0%
57 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.874,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00427621 / $0,00427621
Circulating Supply
? / 1.600.000.000
ENT
USD

ENTCash (Xã hội)