Tiền ảo: 6130
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.676.493.325 $ -0,52%
Lưu lượng 24 giờ: 46.102.623.897 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,58%
XRP 4,92%
eosdac  (EOSDAC)
eosDAC (EOSDAC)
$0,00308109 -0,29%
0,00001761 ETH 0,49%
170 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.788.244
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.431.285
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00271395 / $0,00318380
Cung lưu thông
961.919.101 / 1.200.000.000
EOSDAC
USD

eosDAC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-23 0,00123512 EOS N/A
2019-10-22 0,00099538 EOS 0,00123512 EOS
2019-10-21 0,00103581 EOS 0,00099538 EOS
2019-10-20 0,00114985 EOS 0,00103581 EOS
2019-10-19 0,00114014 EOS 0,00114985 EOS
2019-10-18 0,00102117 EOS 0,00114014 EOS
2019-10-17 0,00100455 EOS 0,00102117 EOS
2019-10-16 0,00105556 EOS 0,00100455 EOS
2019-10-15 0,00122383 EOS 0,00105556 EOS
2019-10-14 0,00121188 EOS 0,00122383 EOS
2019-10-13 0,00131198 EOS 0,00121188 EOS
2019-10-12 0,00116822 EOS 0,00131198 EOS
2019-10-11 0,00120561 EOS 0,00116822 EOS
2019-10-10 0,00114358 EOS 0,00120561 EOS
2019-10-09 0,00108265 EOS 0,00114358 EOS