Tiền ảo: 6105
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 239.293.694.994 $ -0,28%
Lưu lượng 24 giờ: 50.381.782.857 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,39%
XRP 4,90%
eosdac  (EOSDAC)
eosDAC (EOSDAC)
$0,00340279 2,9%
0,00001836 ETH 3,1%
170 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.356.622
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.550.623
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00302831 / $0,00359041
Cung lưu thông
961.919.101 / 1.200.000.000
EOSDAC
USD

eosDAC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-13 844,18 Bs.F N/A
2019-11-12 840,52 Bs.F 844,18 Bs.F
2019-11-11 752,78 Bs.F 840,52 Bs.F
2019-11-10 840,41 Bs.F 752,78 Bs.F
2019-11-09 747,02 Bs.F 840,41 Bs.F
2019-11-08 794,95 Bs.F 747,02 Bs.F
2019-11-07 865,85 Bs.F 794,95 Bs.F
2019-11-06 865,59 Bs.F 865,85 Bs.F
2019-11-05 841,48 Bs.F 865,59 Bs.F
2019-11-04 747,44 Bs.F 841,48 Bs.F
2019-11-03 820,56 Bs.F 747,44 Bs.F
2019-11-02 724,22 Bs.F 820,56 Bs.F
2019-11-01 697,88 Bs.F 724,22 Bs.F
2019-10-31 675,77 Bs.F 697,88 Bs.F
2019-10-30 841,79 Bs.F 675,77 Bs.F
2019-10-29 793,87 Bs.F 841,79 Bs.F
2019-10-28 794,64 Bs.F 793,87 Bs.F
2019-10-27 796,05 Bs.F 794,64 Bs.F
2019-10-26 982,16 Bs.F 796,05 Bs.F
2019-10-25 766,47 Bs.F 982,16 Bs.F
2019-10-24 696,92 Bs.F 766,47 Bs.F
2019-10-23 889,22 Bs.F 696,92 Bs.F
2019-10-22 724,15 Bs.F 889,22 Bs.F
2019-10-21 751,38 Bs.F 724,15 Bs.F
2019-10-20 819,31 Bs.F 751,38 Bs.F
2019-10-19 815,61 Bs.F 819,31 Bs.F
2019-10-18 749,71 Bs.F 815,61 Bs.F
2019-10-17 731,65 Bs.F 749,71 Bs.F
2019-10-16 777,52 Bs.F 731,65 Bs.F
2019-10-15 961,02 Bs.F 777,52 Bs.F
2019-10-14 934,66 Bs.F 961,02 Bs.F