Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.319.201.342 $ -4,6%
Lưu lượng 24 giờ: 58.347.787.018 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,59%
XRP 4,88%
eosdac  (EOSDAC)
eosDAC (EOSDAC)
$0,00299773 5,4%
0,00001714 ETH 9,6%
170 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.889.991
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.338.060
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00271494 / $0,00356556
Cung lưu thông
961.919.101 / 1.200.000.000
EOSDAC
USD

eosDAC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-23 0,00020376 XAG N/A
2019-10-22 0,00016594 XAG 0,00020376 XAG
2019-10-21 0,00017209 XAG 0,00016594 XAG
2019-10-20 0,00018793 XAG 0,00017209 XAG
2019-10-19 0,00018708 XAG 0,00018793 XAG
2019-10-18 0,00017187 XAG 0,00018708 XAG
2019-10-17 0,00016921 XAG 0,00017187 XAG
2019-10-16 0,00017964 XAG 0,00016921 XAG
2019-10-15 0,00021927 XAG 0,00017964 XAG
2019-10-14 0,00021504 XAG 0,00021927 XAG
2019-10-13 0,00022945 XAG 0,00021504 XAG
2019-10-12 0,00020395 XAG 0,00022945 XAG
2019-10-11 0,00021418 XAG 0,00020395 XAG
2019-10-10 0,00020727 XAG 0,00021418 XAG
2019-10-09 0,00019221 XAG 0,00020727 XAG