Tiền ảo: 4674
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 250.022.189.347 $ 5,9%
Lưu lượng 24 giờ: 57.722.822.857 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,49%
eosdac  (EOSDAC)
eosDAC (EOSDAC)
$0,01056679 6,6%
0,00004228 ETH 0,030%
146 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.198.623
KL giao dịch trong 24 giờ
$164.295
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00968380 / $0,01055638
Nguồn cung khả dụng
961.919.101 / 1.200.000.000
EOSDAC
USD

Sàn giao dịch eosDAC

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,0108 USDT
1.83% 2.503 $ 2.457 $
93.673 $
8640508,017 EOSDA
56,96% Gần đây
2
ZB ZB
0 $
0,6201 QC
3.55% 144 $ 2.547 $
49.781 $
560776,700 EOSDA
30,27% Gần đây
3
0 $
0,00000121 BTC
1.63% 16 $ 85 $
1.252 $
129931,276 EOSDA
0,76% Gần đây
4
0 $
0,00000129 BTC
3.82% 11 $ 3 $
35.932 $
3499864,660 EOSDA
21,87% Gần đây
5
0 $
0,00004076 ETH
3.88% 5 $ 4 $
32.621 $
3206639,688 EOSDA
19,86% Gần đây
6
0 $
0,00004076 ETH
16.47% - -
139 $
14039,442 EOSDA
0,09% khoảng 2 giờ trước -
7
0 $
0,0000015 BTC
43.0% - -
197 $
16449,230 EOSDA
0,12% Gần đây -
8
0 $
0,00165 EOS
- - -
539 $
52429,909 EOSDA
0,33% Gần đây -
9
0 $
12,9 KRW
- - -
26 $
2360,757 EOSDA
0,02% khoảng 3 giờ trước -
10
ZB ZB
0 $
0,0892 USDT
8.75% 27 $ 50 $
93 $
1036,700 EOSDA
0,06% Gần đây
11
ZB ZB
0 $
0,0000122 BTC
10.92% 1.116 $ 28 $
0 $
0,000 EOSDA
0,00% Gần đây -
12
0 $
0,00007 ETH
43.33% 614 $ 8 $
0 $
0,000 EOSDA
0,00% khoảng 1 giờ trước -
13
0 $
0,00004179 ETH
3.91% 280 $ 122 $
64 $
6263,334 EOSDA
khoảng 6 giờ trước
14
0 $
0,005308 BIX
94.78% 44 $ 488 $
1 $
641,945 EOSDA
khoảng 6 giờ trước
15
0 $
0,00004038 ETH
66.88% - -
20 $
2005,228 EOSDA
khoảng 8 giờ trước -
16
6x 6x
0 $
0,015 USDX
20.0% - -
1.308 $
89628,257 EOSDA
3 ngày trước -
17
0 $
0,1110010234354907 BTS
26.0% - -
0 $
0,000 EOSDA
4 ngày trước -
18
0 $
0,00002828 ETH
- - -
0 $
0,000 EOSDA
2 ngày trước
19
0 $
0,00199999 EOS
49.53% - -
0 $
0,000 EOSDA
khoảng 17 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale