Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
eterbase utility token  (XBASE)
Eterbase Utility Token (XBASE)
$0,02312966 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-16 07:01:47 UTC (6 ngày trước)
317 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.129.657
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
1.000.000.000 / 1.000.000.000
XBASE
USD

Eterbase Utility Token AUD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-17 32.659.145 A$ 73,14 A$ 0,03265914 A$ N/A
2020-10-16 32.659.145 A$ 73,14 A$ 0,03265914 A$ 0,03265914 A$
2020-10-15 33.370.069 A$ 67,66 A$ 0,03337007 A$ 0,03265914 A$
2020-10-14 33.370.069 A$ 67,66 A$ 0,03337007 A$ 0,03337007 A$
2020-10-07 30.602.402 A$ 1,68 A$ 0,03080721 A$ 0,03337007 A$
2020-10-06 30.341.331 A$ 68,53 A$ 0,03060240 A$ 0,03080721 A$
2020-10-05 30.334.725 A$ 4.123,44 A$ 0,03034133 A$ 0,03060240 A$
2020-10-04 30.278.028 A$ 1,65 A$ 0,03023895 A$ 0,03034133 A$
2020-10-03 30.278.028 A$ 1,65 A$ 0,03023895 A$ 0,03023895 A$
2020-09-24 29.548.061 A$ 1,61 A$ 0,02953394 A$ 0,03023895 A$
2020-09-23 29.548.061 A$ 1,61 A$ 0,02953394 A$ 0,02953394 A$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android