🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,226930 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-13 08:22:16 UTC (khoảng 4 giờ trước)
705 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.161.839
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 3.774.113 DH 5.204,01 DH 0,396172 DH N/A
2021-04-12 9.076.796 DH 4,23 DH 0,987902 DH 0,396172 DH
2021-04-11 8.992.725 DH 4.536,35 DH 0,940450 DH 0,987902 DH
2021-04-10 8.269.395 DH 6.345,79 DH 0,920170 DH 0,940450 DH
2021-04-09 8.674.069 DH 4,50 DH 1,08 DH 0,920170 DH
2021-04-08 8.433.277 DH 9.689,74 DH 0,890351 DH 1,08 DH
2021-04-07 9.575.924 DH 1.354,68 DH 1,01 DH 0,890351 DH
2021-04-06 9.176.537 DH 6.909,37 DH 0,969918 DH 1,01 DH
2021-04-05 8.766.472 DH 3.975,23 DH 0,918877 DH 0,969918 DH
2021-04-04 9.859.717 DH 11.061,16 DH 1,03 DH 0,918877 DH
2021-04-03 9.955.384 DH 4.076,74 DH 1,05 DH 1,03 DH
2021-04-02 7.762.303 DH 998,32 DH 0,811865 DH 1,05 DH
2021-04-01 6.921.572 DH 924,36 DH 0,728480 DH 0,811865 DH
2021-03-31 9.435.426 DH 13.753,59 DH 0,657042 DH 0,728480 DH
2021-03-30 9.152.901 DH 23.960 DH 0,958196 DH 0,657042 DH
2021-03-29 8.477.995 DH 9.037,07 DH 0,708233 DH 0,958196 DH
2021-03-28 8.602.584 DH 7.078,90 DH 0,910476 DH 0,708233 DH
2021-03-27 6.842.013 DH 12.186,63 DH 0,718212 DH 0,910476 DH
2021-03-26 6.437.619 DH 2.860,93 DH 0,676022 DH 0,718212 DH
2021-03-25 8.754.529 DH 8.044,24 DH 0,925010 DH 0,676022 DH
2021-03-24 9.199.275 DH 88,01 DH 0,967171 DH 0,925010 DH
2021-03-23 9.237.963 DH 9.098,20 DH 0,968925 DH 0,967171 DH
2021-03-22 9.971.662 DH 44.377 DH 1,03 DH 0,968925 DH
2021-03-21 10.043.236 DH 47.150 DH 1,06 DH 1,03 DH
2021-03-20 2.868.136 DH 1.385,12 DH 0,301882 DH 1,06 DH
2021-03-19 3.600.509 DH 1.418,11 DH 0,363916 DH 0,301882 DH
2021-03-18 2.360.316 DH 185,35 DH 0,249098 DH 0,363916 DH
2021-03-17 1.707.162 DH 1.125,81 DH 0,118680 DH 0,249098 DH
2021-03-16 3.593.615 DH 1.757,82 DH 0,378857 DH 0,118680 DH
2021-03-15 8.189.374 DH 12.037,10 DH 0,862503 DH 0,378857 DH
2021-03-14 2.302.983 DH 8.641,09 DH 0,243167 DH 0,862503 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android