🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,00924013 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-02-26 20:04:49 UTC (khoảng 9 giờ trước)
330 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$86.670
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.379.726 / ?
ENT
USD

Eternity ARS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-02-27 7.786.049 $ 2,54 $ 0,829995 $ N/A
2021-02-21 14.132.848 $ 6.789,34 $ 1,51 $ 0,829995 $
2021-02-20 24.513.862 $ 105.130 $ 2,63 $ 1,51 $
2021-02-19 16.892.793 $ 17.225,19 $ 1,81 $ 2,63 $
2021-02-18 16.892.793 $ 17.225,19 $ 1,81 $ 1,81 $
2021-02-17 17.608.518 $ 59,64 $ 1,89 $ 1,81 $
2021-02-16 22.060.731 $ 1.098,86 $ 2,34 $ 1,89 $
2021-02-15 15.059.301 $ 19.622,64 $ 1,58 $ 2,34 $
2021-02-14 11.384.992 $ 7.404,66 $ 1,25 $ 1,58 $
2021-02-13 6.694.135 $ 0,284113 $ 0,723196 $ 1,25 $
2021-02-12 6.659.895 $ 797,55 $ 0,719877 $ 0,723196 $
2021-02-11 9.460.947 $ 2,04 $ 1,02 $ 0,719877 $
2021-02-10 7.473.130 $ 0,225918 $ 0,638862 $ 1,02 $
2021-02-09 7.645.486 $ 193,33 $ 1,01 $ 0,638862 $
2021-02-08 8.944.955 $ 2.520,57 $ 0,971915 $ 1,01 $
2021-02-07 9.279.011 $ 0,388541 $ 0,989014 $ 0,971915 $
2021-02-06 9.279.011 $ 0,388541 $ 0,989014 $ 0,989014 $
2021-01-31 4.921.827 $ 961,83 $ 0,541472 $ 0,989014 $
2021-01-30 7.838.430 $ 9.098,87 $ 0,843762 $ 0,541472 $
2021-01-29 6.107.429 $ 1.157,95 $ 0,663835 $ 0,843762 $
2021-01-28 8.973.760 $ 0,976225 $ 0,976225 $ 0,663835 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android