🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,165463 26.0%
0,00000261 BTC 21.3%
704 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.579.252
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.225,82
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,131365 / $0,226930
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 1.527 BCH 2,105189 BCH 0,00016026 BCH N/A
2021-04-12 3.640 BCH 0,00169630 BCH 0,00039632 BCH 0,00016026 BCH
2021-04-11 3.678 BCH 1,827269 BCH 0,00037882 BCH 0,00039632 BCH
2021-04-10 3.538 BCH 2,703359 BCH 0,00039200 BCH 0,00037882 BCH
2021-04-09 3.755 BCH 0,00192281 BCH 0,00045982 BCH 0,00039200 BCH
2021-04-08 3.740 BCH 4,221219 BCH 0,00038787 BCH 0,00045982 BCH
2021-04-07 3.987 BCH 0,56654240 BCH 0,00042076 BCH 0,00038787 BCH
2021-04-06 3.929 BCH 2,939637 BCH 0,00041266 BCH 0,00042076 BCH
2021-04-05 4.285 BCH 1,940218 BCH 0,00044848 BCH 0,00041266 BCH
2021-04-04 4.888 BCH 5,573391 BCH 0,00051799 BCH 0,00044848 BCH
2021-04-03 4.656 BCH 1,900396 BCH 0,00048909 BCH 0,00051799 BCH
2021-04-02 3.889 BCH 0,49151680 BCH 0,00039972 BCH 0,00048909 BCH
2021-04-01 3.499 BCH 0,46312923 BCH 0,00036499 BCH 0,00039972 BCH
2021-03-31 4.896 BCH 7,144955 BCH 0,00034133 BCH 0,00036499 BCH
2021-03-30 4.806 BCH 12,622569 BCH 0,00050479 BCH 0,00034133 BCH
2021-03-29 4.676 BCH 4,987957 BCH 0,00039091 BCH 0,00050479 BCH
2021-03-28 4.684 BCH 3,846277 BCH 0,00049470 BCH 0,00039091 BCH
2021-03-27 3.669 BCH 6,534661 BCH 0,00038512 BCH 0,00049470 BCH
2021-03-26 3.709 BCH 1,647725 BCH 0,00038935 BCH 0,00038512 BCH
2021-03-25 4.999 BCH 4,568300 BCH 0,00052531 BCH 0,00038935 BCH
2021-03-24 4.896 BCH 0,04684086 BCH 0,00051473 BCH 0,00052531 BCH
2021-03-23 4.889 BCH 4,838720 BCH 0,00051531 BCH 0,00051473 BCH
2021-03-22 5.107 BCH 22,982568 BCH 0,00053261 BCH 0,00051531 BCH
2021-03-21 5.038 BCH 23,611929 BCH 0,00052973 BCH 0,00053261 BCH
2021-03-20 1.445 BCH 0,69878151 BCH 0,00015230 BCH 0,00052973 BCH
2021-03-19 1.849 BCH 0,72883518 BCH 0,00018703 BCH 0,00015230 BCH
2021-03-18 1.190 BCH 0,09312093 BCH 0,00012514 BCH 0,00018703 BCH
2021-03-17 880,279 BCH 0,57989728 BCH 0,00006113 BCH 0,00012514 BCH
2021-03-16 1.842 BCH 0,90081346 BCH 0,00019415 BCH 0,00006113 BCH
2021-03-15 3.889 BCH 5,764536 BCH 0,00041305 BCH 0,00019415 BCH
2021-03-14 1.048 BCH 3,932085 BCH 0,00011065 BCH 0,00041305 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android