🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,108983 -31.3%
0,00000177 BTC -32.0%
709 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.038.224
KL giao dịch trong 24 giờ
$590,70
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,102466 / $0,158693
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 84.702.960 ৳ 20.760 ৳ 8,89 ৳ N/A
2021-04-16 114.887.796 ৳ 28.505 ৳ 12,06 ৳ 8,89 ৳
2021-04-15 132.021.011 ৳ 23.601 ৳ 13,86 ৳ 12,06 ৳
2021-04-14 133.911.061 ৳ 103.942 ৳ 14,03 ৳ 13,86 ৳
2021-04-13 87.139.054 ৳ 120.153 ৳ 9,15 ৳ 14,03 ৳
2021-04-12 208.938.884 ৳ 97,33 ৳ 22,74 ৳ 9,15 ৳
2021-04-11 207.004.151 ৳ 104.422 ৳ 21,65 ৳ 22,74 ৳
2021-04-10 190.495.684 ৳ 146.183 ৳ 21,20 ৳ 21,65 ৳
2021-04-09 200.237.698 ৳ 103,95 ৳ 24,86 ৳ 21,20 ৳
2021-04-08 194.780.610 ৳ 223.789 ৳ 20,56 ৳ 24,86 ৳
2021-04-07 221.093.894 ৳ 31.278 ৳ 23,23 ৳ 20,56 ৳
2021-04-06 211.620.214 ৳ 159.337 ৳ 22,37 ৳ 23,23 ৳
2021-04-05 201.755.583 ৳ 91.488 ৳ 21,15 ৳ 22,37 ৳
2021-04-04 226.914.040 ৳ 254.564 ৳ 23,66 ৳ 21,15 ৳
2021-04-03 229.115.744 ৳ 93.823 ৳ 24,15 ৳ 23,66 ৳
2021-04-02 179.222.837 ৳ 23.050 ৳ 18,75 ৳ 24,15 ৳
2021-04-01 159.748.857 ৳ 21.334 ৳ 16,81 ৳ 18,75 ৳
2021-03-31 217.691.590 ৳ 317.302 ৳ 15,16 ৳ 16,81 ৳
2021-03-30 211.400.460 ৳ 553.398 ৳ 22,13 ৳ 15,16 ৳
2021-03-29 195.225.329 ৳ 208.099 ৳ 16,31 ৳ 22,13 ৳
2021-03-28 198.092.555 ৳ 163.007 ৳ 20,97 ৳ 16,31 ৳
2021-03-27 157.551.717 ৳ 280.623 ৳ 16,54 ৳ 20,97 ৳
2021-03-26 148.595.514 ৳ 66.037 ৳ 15,60 ৳ 16,54 ৳
2021-03-25 201.961.875 ৳ 185.576 ৳ 21,34 ৳ 15,60 ৳
2021-03-24 212.302.460 ৳ 2.031,17 ৳ 22,32 ৳ 21,34 ৳
2021-03-23 212.965.211 ৳ 209.743 ৳ 22,34 ৳ 22,32 ৳
2021-03-22 229.722.691 ৳ 1.023.707 ৳ 23,72 ৳ 22,34 ৳
2021-03-21 231.369.681 ৳ 1.086.205 ৳ 24,37 ৳ 23,72 ৳
2021-03-20 66.074.296 ৳ 31.909 ৳ 6,95 ৳ 24,37 ৳
2021-03-19 83.091.836 ৳ 32.725 ৳ 8,40 ৳ 6,95 ৳
2021-03-18 54.474.259 ৳ 4.277,84 ৳ 5,75 ৳ 8,40 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android