🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,268963 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-11 21:27:20 UTC (khoảng 9 giờ trước)
702 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.562.258
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-12 41.459.204 μBTC 19,30 μBTC 4,51 μBTC N/A
2021-04-11 40.817.987 μBTC 20.663 μBTC 4,28 μBTC 4,51 μBTC
2021-04-10 38.585.023 μBTC 29.585 μBTC 4,29 μBTC 4,28 μBTC
2021-04-09 40.889.916 μBTC 21,23 μBTC 5,08 μBTC 4,29 μBTC
2021-04-08 41.058.995 μBTC 46.906 μBTC 4,31 μBTC 5,08 μBTC
2021-04-07 44.774.310 μBTC 6.328,49 μBTC 4,70 μBTC 4,31 μBTC
2021-04-06 42.586.501 μBTC 32.059 μBTC 4,50 μBTC 4,70 μBTC
2021-04-05 41.040.997 μBTC 18.603,24 μBTC 4,30 μBTC 4,50 μBTC
2021-04-04 46.156.742 μBTC 52.262 μBTC 4,86 μBTC 4,30 μBTC
2021-04-03 46.042.428 μBTC 18.860,93 μBTC 4,85 μBTC 4,86 μBTC
2021-04-02 35.798.409 μBTC 4.621,63 μBTC 3,76 μBTC 4,85 μBTC
2021-04-01 32.089.848 μBTC 4.280,21 μBTC 3,37 μBTC 3,76 μBTC
2021-03-31 43.714.092 μBTC 63.844 μBTC 3,05 μBTC 3,37 μBTC
2021-03-30 43.147.469 μBTC 113.257 μBTC 4,53 μBTC 3,05 μBTC
2021-03-29 41.916.376 μBTC 44.660 μBTC 3,50 μBTC 4,53 μBTC
2021-03-28 41.977.184 μBTC 34.365 μBTC 4,42 μBTC 3,50 μBTC
2021-03-27 34.035.635 μBTC 60.622 μBTC 3,57 μBTC 4,42 μBTC
2021-03-26 33.836.642 μBTC 15.045,93 μBTC 3,56 μBTC 3,57 μBTC
2021-03-25 45.176.945 μBTC 41.530 μBTC 4,78 μBTC 3,56 μBTC
2021-03-24 45.940.676 μBTC 439,53 μBTC 4,83 μBTC 4,78 μBTC
2021-03-23 46.011.314 μBTC 45.448 μBTC 4,84 μBTC 4,83 μBTC
2021-03-22 46.601.356 μBTC 209.341 μBTC 4,85 μBTC 4,84 μBTC
2021-03-21 46.541.339 μBTC 218.243 μBTC 4,90 μBTC 4,85 μBTC
2021-03-20 13.284.127 μBTC 6.421,04 μBTC 1,40 μBTC 4,90 μBTC
2021-03-19 16.890.635 μBTC 6.665,16 μBTC 1,71 μBTC 1,40 μBTC
2021-03-18 10.927.709 μBTC 856,74 μBTC 1,15 μBTC 1,71 μBTC
2021-03-17 8.214.729 μBTC 5.404,55 μBTC 0,569734 μBTC 1,15 μBTC
2021-03-16 17.263.439 μBTC 8.444,44 μBTC 1,82 μBTC 0,569734 μBTC
2021-03-15 36.877.487 μBTC 54.296 μBTC 3,89 μBTC 1,82 μBTC
2021-03-14 10.228.457 μBTC 38.379 μBTC 1,08 μBTC 3,89 μBTC
2021-03-13 15.589.162 μBTC 220,62 μBTC 0,946825 μBTC 1,08 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android