🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (khoảng 21 giờ trước)
708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-21 1.839 BNB 0,00190671 BNB 0,00019302 BNB N/A
2021-04-20 1.798 BNB 0,00428431 BNB 0,00018833 BNB 0,00019302 BNB
2021-04-19 1.918 BNB 0,00000875 BNB 0,00029170 BNB 0,00018833 BNB
2021-04-18 1.909 BNB 1,048197 BNB 0,00020003 BNB 0,00029170 BNB
2021-04-17 1.942 BNB 0,47584717 BNB 0,00020380 BNB 0,00020003 BNB
2021-04-16 2.495 BNB 0,61905510 BNB 0,00026191 BNB 0,00020380 BNB
2021-04-15 2.870 BNB 0,51305572 BNB 0,00030127 BNB 0,00026191 BNB
2021-04-14 2.841 BNB 2,209201 BNB 0,00029820 BNB 0,00030127 BNB
2021-04-13 1.718 BNB 2,368516 BNB 0,00018031 BNB 0,00029820 BNB
2021-04-12 4.917 BNB 0,00228961 BNB 0,00053494 BNB 0,00018031 BNB
2021-04-11 5.298 BNB 2,626190 BNB 0,00054445 BNB 0,00053494 BNB
2021-04-10 5.095 BNB 3,907365 BNB 0,00056659 BNB 0,00054445 BNB
2021-04-09 5.643 BNB 0,00294757 BNB 0,00070489 BNB 0,00056659 BNB
2021-04-08 6.227 BNB 6,917214 BNB 0,00063559 BNB 0,00070489 BNB
2021-04-07 6.613 BNB 0,93333639 BNB 0,00069316 BNB 0,00063559 BNB
2021-04-06 6.790 BNB 5,113903 BNB 0,00071787 BNB 0,00069316 BNB
2021-04-05 6.873 BNB 3,113064 BNB 0,00071959 BNB 0,00071787 BNB
2021-04-04 8.099 BNB 9,291626 BNB 0,00086356 BNB 0,00071959 BNB
2021-04-03 7.992 BNB 3,281406 BNB 0,00084451 BNB 0,00086356 BNB
2021-04-02 6.434 BNB 0,82974349 BNB 0,00067477 BNB 0,00084451 BNB
2021-04-01 6.274 BNB 0,83075300 BNB 0,00065471 BNB 0,00067477 BNB
2021-03-31 8.359 BNB 12,141670 BNB 0,00058004 BNB 0,00065471 BNB
2021-03-30 9.093 BNB 23,796008 BNB 0,00095163 BNB 0,00058004 BNB
2021-03-29 8.681 BNB 9,280789 BNB 0,00072733 BNB 0,00095163 BNB
2021-03-28 8.759 BNB 7,062438 BNB 0,00090836 BNB 0,00072733 BNB
2021-03-27 7.330 BNB 13,055872 BNB 0,00076944 BNB 0,00090836 BNB
2021-03-26 7.450 BNB 3,311655 BNB 0,00078252 BNB 0,00076944 BNB
2021-03-25 9.567 BNB 8,764312 BNB 0,00100781 BNB 0,00078252 BNB
2021-03-24 9.825 BNB 0,09399712 BNB 0,00103294 BNB 0,00100781 BNB
2021-03-23 9.711 BNB 9,615932 BNB 0,00102406 BNB 0,00103294 BNB
2021-03-22 10.109 BNB 45,603165 BNB 0,00105683 BNB 0,00102406 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android