🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,104252 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-17 20:52:18 UTC (khoảng 7 giờ trước)
711 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$993.149
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity BRL (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-18 5.558.595 R$ 3.052,81 R$ 0,582586 R$ N/A
2021-04-17 5.585.927 R$ 1.369,05 R$ 0,586360 R$ 0,582586 R$
2021-04-16 7.611.459 R$ 1.888,51 R$ 0,798982 R$ 0,586360 R$
2021-04-15 8.808.108 R$ 1.574,58 R$ 0,924595 R$ 0,798982 R$
2021-04-14 9.029.850 R$ 7.009,22 R$ 0,946116 R$ 0,924595 R$
2021-04-13 5.891.278 R$ 8.123,30 R$ 0,618413 R$ 0,946116 R$
2021-04-12 14.032.797 R$ 6,54 R$ 1,53 R$ 0,618413 R$
2021-04-11 13.937.377 R$ 7.030,66 R$ 1,46 R$ 1,53 R$
2021-04-10 12.787.246 R$ 9.814,61 R$ 1,42 R$ 1,46 R$
2021-04-09 13.160.939 R$ 6,83 R$ 1,63 R$ 1,42 R$
2021-04-08 12.974.082 R$ 14.807,65 R$ 1,36 R$ 1,63 R$
2021-04-07 14.619.608 R$ 2.063,44 R$ 1,53 R$ 1,36 R$
2021-04-06 14.151.146 R$ 10.654,95 R$ 1,50 R$ 1,53 R$
2021-04-05 13.627.915 R$ 6.179,70 R$ 1,43 R$ 1,50 R$
2021-04-04 15.322.424 R$ 17.189,52 R$ 1,60 R$ 1,43 R$
2021-04-03 15.471.094 R$ 6.335,43 R$ 1,63 R$ 1,60 R$
2021-04-02 12.010.753 R$ 1.548,28 R$ 1,26 R$ 1,63 R$
2021-04-01 10.614.697 R$ 1.417,52 R$ 1,12 R$ 1,26 R$
2021-03-31 14.830.805 R$ 21.616 R$ 1,03 R$ 1,12 R$
2021-03-30 14.408.369 R$ 37.720 R$ 1,51 R$ 1,03 R$
2021-03-29 13.282.277 R$ 14.158,16 R$ 1,11 R$ 1,51 R$
2021-03-28 13.481.676 R$ 11.093,81 R$ 1,43 R$ 1,11 R$
2021-03-27 10.722.570 R$ 19.098,47 R$ 1,13 R$ 1,43 R$
2021-03-26 9.901.483 R$ 4.400,31 R$ 1,04 R$ 1,13 R$
2021-03-25 13.396.584 R$ 12.310,54 R$ 1,42 R$ 1,04 R$
2021-03-24 13.828.215 R$ 132,30 R$ 1,45 R$ 1,42 R$
2021-03-23 13.850.406 R$ 13.640,37 R$ 1,45 R$ 1,45 R$
2021-03-22 14.904.452 R$ 66.349 R$ 1,54 R$ 1,45 R$
2021-03-21 15.013.721 R$ 70.485 R$ 1,58 R$ 1,54 R$
2021-03-20 4.287.602 R$ 2.070,62 R$ 0,451286 R$ 1,58 R$
2021-03-19 5.450.632 R$ 2.146,72 R$ 0,550893 R$ 0,451286 R$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android