🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,104987 1.3%
0,00000174 BTC 3.5%
711 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.000.158
KL giao dịch trong 24 giờ
$525,69
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,103634 / $0,130866
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 16,209056 BTC 0,00397267 BTC 0,00000170 BTC N/A
2021-04-16 21,388003 BTC 0,00530666 BTC 0,00000225 BTC 0,00000170 BTC
2021-04-15 24,814732 BTC 0,00443599 BTC 0,00000260 BTC 0,00000225 BTC
2021-04-14 25,044894 BTC 0,01936656 BTC 0,00000261 BTC 0,00000260 BTC
2021-04-13 17,147608 BTC 0,02364430 BTC 0,00000180 BTC 0,00000261 BTC
2021-04-12 41,459204 BTC 0,00001930 BTC 0,00000451 BTC 0,00000180 BTC
2021-04-11 40,817987 BTC 0,02066312 BTC 0,00000428 BTC 0,00000451 BTC
2021-04-10 38,585023 BTC 0,02958522 BTC 0,00000429 BTC 0,00000428 BTC
2021-04-09 40,889916 BTC 0,00002123 BTC 0,00000508 BTC 0,00000429 BTC
2021-04-08 41,058995 BTC 0,04690568 BTC 0,00000431 BTC 0,00000508 BTC
2021-04-07 44,774310 BTC 0,00632849 BTC 0,00000470 BTC 0,00000431 BTC
2021-04-06 42,586501 BTC 0,03205879 BTC 0,00000450 BTC 0,00000470 BTC
2021-04-05 41,040997 BTC 0,01860324 BTC 0,00000430 BTC 0,00000450 BTC
2021-04-04 46,156742 BTC 0,05226162 BTC 0,00000486 BTC 0,00000430 BTC
2021-04-03 46,042428 BTC 0,01886093 BTC 0,00000485 BTC 0,00000486 BTC
2021-04-02 35,798409 BTC 0,00462163 BTC 0,00000376 BTC 0,00000485 BTC
2021-04-01 32,089848 BTC 0,00428021 BTC 0,00000337 BTC 0,00000376 BTC
2021-03-31 43,714092 BTC 0,06384445 BTC 0,00000305 BTC 0,00000337 BTC
2021-03-30 43,147469 BTC 0,11325659 BTC 0,00000453 BTC 0,00000305 BTC
2021-03-29 41,916376 BTC 0,04466005 BTC 0,00000350 BTC 0,00000453 BTC
2021-03-28 41,977184 BTC 0,03436526 BTC 0,00000442 BTC 0,00000350 BTC
2021-03-27 34,035635 BTC 0,06062246 BTC 0,00000357 BTC 0,00000442 BTC
2021-03-26 33,836642 BTC 0,01504593 BTC 0,00000356 BTC 0,00000357 BTC
2021-03-25 45,176945 BTC 0,04153009 BTC 0,00000478 BTC 0,00000356 BTC
2021-03-24 45,940676 BTC 0,00043953 BTC 0,00000483 BTC 0,00000478 BTC
2021-03-23 46,011314 BTC 0,04544758 BTC 0,00000484 BTC 0,00000483 BTC
2021-03-22 46,601356 BTC 0,20934101 BTC 0,00000485 BTC 0,00000484 BTC
2021-03-21 46,541339 BTC 0,21824309 BTC 0,00000490 BTC 0,00000485 BTC
2021-03-20 13,284127 BTC 0,00642104 BTC 0,00000140 BTC 0,00000490 BTC
2021-03-19 16,890635 BTC 0,00666516 BTC 0,00000171 BTC 0,00000140 BTC
2021-03-18 10,927709 BTC 0,00085674 BTC 0,00000115 BTC 0,00000171 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android