🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (khoảng 12 giờ trước)
708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity CAD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 1.167.825 CA$ 2,78 CA$ 0,122292 CA$ N/A
2021-04-19 1.140.474 CA$ 0,00524485 CA$ 0,174828 CA$ 0,122292 CA$
2021-04-18 1.240.755 CA$ 683,33 CA$ 0,130403 CA$ 0,174828 CA$
2021-04-17 1.250.165 CA$ 306,40 CA$ 0,131231 CA$ 0,130403 CA$
2021-04-16 1.700.780 CA$ 421,99 CA$ 0,178532 CA$ 0,131231 CA$
2021-04-15 1.950.252 CA$ 348,64 CA$ 0,204720 CA$ 0,178532 CA$
2021-04-14 1.979.443 CA$ 1.536,84 CA$ 0,207444 CA$ 0,204720 CA$
2021-04-13 1.290.969 CA$ 1.780,08 CA$ 0,135514 CA$ 0,207444 CA$
2021-04-12 3.099.646 CA$ 1,44 CA$ 0,337306 CA$ 0,135514 CA$
2021-04-11 3.067.663 CA$ 1.547,47 CA$ 0,320813 CA$ 0,337306 CA$
2021-04-10 2.821.166 CA$ 2.164,71 CA$ 0,313894 CA$ 0,320813 CA$
2021-04-09 2.966.824 CA$ 1,54 CA$ 0,368370 CA$ 0,313894 CA$
2021-04-08 2.899.908 CA$ 3.326,33 CA$ 0,305643 CA$ 0,368370 CA$
2021-04-07 3.278.306 CA$ 463,61 CA$ 0,344311 CA$ 0,305643 CA$
2021-04-06 3.127.883 CA$ 2.355,42 CA$ 0,330648 CA$ 0,344311 CA$
2021-04-05 3.000.253 CA$ 1.360,66 CA$ 0,314517 CA$ 0,330648 CA$
2021-04-04 3.375.604 CA$ 3.786,94 CA$ 0,351958 CA$ 0,314517 CA$
2021-04-03 3.408.357 CA$ 1.395,73 CA$ 0,359208 CA$ 0,351958 CA$
2021-04-02 2.656.705 CA$ 341,34 CA$ 0,277589 CA$ 0,359208 CA$
2021-04-01 2.367.350 CA$ 316,21 CA$ 0,249203 CA$ 0,277589 CA$
2021-03-31 3.244.104 CA$ 4.727,80 CA$ 0,225858 CA$ 0,249203 CA$
2021-03-30 3.136.267 CA$ 8.213,79 CA$ 0,328479 CA$ 0,225858 CA$
2021-03-29 2.903.133 CA$ 3.094,44 CA$ 0,242511 CA$ 0,328479 CA$
2021-03-28 2.953.991 CA$ 2.430,78 CA$ 0,312643 CA$ 0,242511 CA$
2021-03-27 2.349.439 CA$ 4.184,70 CA$ 0,246623 CA$ 0,312643 CA$
2021-03-26 2.209.347 CA$ 981,76 CA$ 0,231985 CA$ 0,246623 CA$
2021-03-25 2.998.007 CA$ 2.753,77 CA$ 0,316658 CA$ 0,231985 CA$
2021-03-24 3.153.514 CA$ 30,17 CA$ 0,331547 CA$ 0,316658 CA$
2021-03-23 3.149.534 CA$ 3.102,43 CA$ 0,330398 CA$ 0,331547 CA$
2021-03-22 3.399.610 CA$ 15.130,67 CA$ 0,350646 CA$ 0,330398 CA$
2021-03-21 3.424.782 CA$ 16.078,23 CA$ 0,360714 CA$ 0,350646 CA$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android