🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,02667929 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-03-04 09:04:49 UTC (khoảng 10 giờ trước)
347 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$251.157
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.413.938 / ?
ENT
USD

Eternity CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-04 234.940 Fr. 221,45 Fr. 0,02495973 Fr. N/A
2021-03-03 272.850 Fr. 30,13 Fr. 0,02901498 Fr. 0,02495973 Fr.
2021-03-02 272.850 Fr. 30,13 Fr. 0,02901498 Fr. 0,02901498 Fr.
2021-03-01 220.723 Fr. 0,583828 Fr. 0,02350624 Fr. 0,02901498 Fr.
2021-02-28 220.723 Fr. 0,583828 Fr. 0,02350624 Fr. 0,02350624 Fr.
2021-02-27 78.775 Fr. 0,02571743 Fr. 0,00840017 Fr. 0,02350624 Fr.
2021-02-26 78.775 Fr. 0,02571743 Fr. 0,00840017 Fr. 0,00840017 Fr.
2021-02-21 142.280 Fr. 68,35 Fr. 0,01518076 Fr. 0,00840017 Fr.
2021-02-20 246.899 Fr. 1.058,84 Fr. 0,02647642 Fr. 0,01518076 Fr.
2021-02-19 170.135 Fr. 173,39 Fr. 0,01819388 Fr. 0,02647642 Fr.
2021-02-18 170.135 Fr. 173,39 Fr. 0,01819388 Fr. 0,01819388 Fr.
2021-02-17 177.661 Fr. 0,601804 Fr. 0,01909130 Fr. 0,01819388 Fr.
2021-02-16 221.987 Fr. 11,06 Fr. 0,02353366 Fr. 0,01909130 Fr.
2021-02-15 151.806 Fr. 197,87 Fr. 0,01598250 Fr. 0,02353366 Fr.
2021-02-14 114.738 Fr. 74,62 Fr. 0,01257381 Fr. 0,01598250 Fr.
2021-02-13 67.510 Fr. 0,00286486 Fr. 0,00729238 Fr. 0,01257381 Fr.
2021-02-12 67.138 Fr. 8,04 Fr. 0,00725282 Fr. 0,00729238 Fr.
2021-02-11 95.332 Fr. 0,02052632 Fr. 0,01026316 Fr. 0,00725282 Fr.
2021-02-10 75.646 Fr. 0,00228490 Fr. 0,00646134 Fr. 0,01026316 Fr.
2021-02-09 77.922 Fr. 1,97 Fr. 0,01029783 Fr. 0,00646134 Fr.
2021-02-08 91.469 Fr. 25,78 Fr. 0,00993929 Fr. 0,01029783 Fr.
2021-02-07 94.920 Fr. 0,00397461 Fr. 0,01011718 Fr. 0,00993929 Fr.
2021-02-06 94.920 Fr. 0,00397461 Fr. 0,01011718 Fr. 0,01011718 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android