🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (khoảng 7 giờ trước)
710 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 657.298.281 CLP$ 1.565,76 CLP$ 68,83 CLP$ N/A
2021-04-19 640.907.280 CLP$ 2,95 CLP$ 98,18 CLP$ 68,83 CLP$
2021-04-18 697.128.121 CLP$ 383.933 CLP$ 73,27 CLP$ 98,18 CLP$
2021-04-17 702.462.695 CLP$ 172.166 CLP$ 73,74 CLP$ 73,27 CLP$
2021-04-16 946.722.109 CLP$ 234.895 CLP$ 99,38 CLP$ 73,74 CLP$
2021-04-15 1.105.375.228 CLP$ 197.602 CLP$ 116,03 CLP$ 99,38 CLP$
2021-04-14 1.118.268.614 CLP$ 868.001 CLP$ 117,16 CLP$ 116,03 CLP$
2021-04-13 732.928.943 CLP$ 1.010.613 CLP$ 76,94 CLP$ 117,16 CLP$
2021-04-12 1.764.386.030 CLP$ 821,93 CLP$ 192,03 CLP$ 76,94 CLP$
2021-04-11 1.739.785.039 CLP$ 877.628 CLP$ 181,94 CLP$ 192,03 CLP$
2021-04-10 1.600.968.195 CLP$ 1.227.691 CLP$ 178,02 CLP$ 181,94 CLP$
2021-04-09 1.672.659.712 CLP$ 868,17 CLP$ 207,62 CLP$ 178,02 CLP$
2021-04-08 1.640.959.532 CLP$ 1.882.709 CLP$ 172,99 CLP$ 207,62 CLP$
2021-04-07 1.871.120.046 CLP$ 264.703 CLP$ 196,59 CLP$ 172,99 CLP$
2021-04-06 1.802.558.529 CLP$ 1.357.214 CLP$ 190,52 CLP$ 196,59 CLP$
2021-04-05 1.711.542.013 CLP$ 776.114 CLP$ 179,40 CLP$ 190,52 CLP$
2021-04-04 1.924.966.711 CLP$ 2.159.532 CLP$ 200,71 CLP$ 179,40 CLP$
2021-04-03 1.943.644.302 CLP$ 795.925 CLP$ 204,84 CLP$ 200,71 CLP$
2021-04-02 1.510.193.696 CLP$ 194.826 CLP$ 158,44 CLP$ 204,84 CLP$
2021-04-01 1.357.669.767 CLP$ 181.314 CLP$ 142,89 CLP$ 158,44 CLP$
2021-03-31 1.873.468.358 CLP$ 2.730.724 CLP$ 130,45 CLP$ 142,89 CLP$
2021-03-30 1.828.988.140 CLP$ 4.788.511 CLP$ 191,50 CLP$ 130,45 CLP$
2021-03-29 1.691.692.087 CLP$ 1.803.244 CLP$ 141,32 CLP$ 191,50 CLP$
2021-03-28 1.716.534.559 CLP$ 1.412.503 CLP$ 181,67 CLP$ 141,32 CLP$
2021-03-27 1.365.235.393 CLP$ 2.431.685 CLP$ 143,31 CLP$ 181,67 CLP$
2021-03-26 1.271.052.235 CLP$ 564.867 CLP$ 133,47 CLP$ 143,31 CLP$
2021-03-25 1.734.367.603 CLP$ 1.593.647 CLP$ 183,25 CLP$ 133,47 CLP$
2021-03-24 1.810.703.474 CLP$ 17.323,61 CLP$ 190,37 CLP$ 183,25 CLP$
2021-03-23 1.802.823.248 CLP$ 1.775.548 CLP$ 189,09 CLP$ 190,37 CLP$
2021-03-22 1.936.521.523 CLP$ 8.617.595 CLP$ 199,71 CLP$ 189,09 CLP$
2021-03-21 1.950.405.088 CLP$ 9.156.516 CLP$ 205,43 CLP$ 199,71 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android