🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,137500 -22.5%
0,00000221 BTC -21.8%
707 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.309.885
KL giao dịch trong 24 giờ
$374,30
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,163365 / $0,177483
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity CNY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-14 10.334.786 ¥ 8.021,87 ¥ 1,08 ¥ N/A
2021-04-13 6.729.117 ¥ 9.278,57 ¥ 0,706362 ¥ 1,08 ¥
2021-04-12 16.193.875 ¥ 7,54 ¥ 1,76 ¥ 0,706362 ¥
2021-04-11 16.043.923 ¥ 8.093,30 ¥ 1,68 ¥ 1,76 ¥
2021-04-10 14.753.389 ¥ 11.321,49 ¥ 1,64 ¥ 1,68 ¥
2021-04-09 15.470.500 ¥ 8,03 ¥ 1,92 ¥ 1,64 ¥
2021-04-08 15.021.666 ¥ 17.258,83 ¥ 1,59 ¥ 1,92 ¥
2021-04-07 17.049.170 ¥ 2.411,91 ¥ 1,79 ¥ 1,59 ¥
2021-04-06 16.406.406 ¥ 12.353,02 ¥ 1,73 ¥ 1,79 ¥
2021-04-05 15.675.008 ¥ 7.107,97 ¥ 1,64 ¥ 1,73 ¥
2021-04-04 17.629.646 ¥ 19.777,89 ¥ 1,84 ¥ 1,64 ¥
2021-04-03 17.800.703 ¥ 7.289,41 ¥ 1,88 ¥ 1,84 ¥
2021-04-02 13.876.833 ¥ 1.784,50 ¥ 1,45 ¥ 1,88 ¥
2021-04-01 12.347.540 ¥ 1.648,99 ¥ 1,30 ¥ 1,45 ¥
2021-03-31 16.882.554 ¥ 24.608 ¥ 1,18 ¥ 1,30 ¥
2021-03-30 16.370.417 ¥ 42.854 ¥ 1,71 ¥ 1,18 ¥
2021-03-29 15.099.180 ¥ 16.094,88 ¥ 1,26 ¥ 1,71 ¥
2021-03-28 15.320.938 ¥ 12.607,30 ¥ 1,62 ¥ 1,26 ¥
2021-03-27 12.185.416 ¥ 21.704 ¥ 1,28 ¥ 1,62 ¥
2021-03-26 11.473.648 ¥ 5.098,99 ¥ 1,20 ¥ 1,28 ¥
2021-03-25 15.550.419 ¥ 14.288,75 ¥ 1,64 ¥ 1,20 ¥
2021-03-24 16.319.873 ¥ 156,14 ¥ 1,72 ¥ 1,64 ¥
2021-03-23 16.367.769 ¥ 16.120,14 ¥ 1,72 ¥ 1,72 ¥
2021-03-22 17.671.135 ¥ 78.637 ¥ 1,82 ¥ 1,72 ¥
2021-03-21 17.797.827 ¥ 83.555 ¥ 1,87 ¥ 1,82 ¥
2021-03-20 5.082.684 ¥ 2.454,60 ¥ 0,534971 ¥ 1,87 ¥
2021-03-19 6.377.859 ¥ 2.511,89 ¥ 0,644601 ¥ 0,534971 ¥
2021-03-18 4.179.596 ¥ 328,22 ¥ 0,441096 ¥ 0,644601 ¥
2021-03-17 3.023.693 ¥ 1.994,01 ¥ 0,210204 ¥ 0,441096 ¥
2021-03-16 6.359.070 ¥ 3.110,55 ¥ 0,670406 ¥ 0,210204 ¥
2021-03-15 14.511.457 ¥ 21.330 ¥ 1,53 ¥ 0,670406 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android