🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,106995 4.4%
0,00000175 BTC 4.5%
710 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.017.617
KL giao dịch trong 24 giờ
$497,97
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,102466 / $0,130866
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 21.624.566 Kč 5.299,96 Kč 2,27 Kč N/A
2021-04-16 29.345.820 Kč 7.281,11 Kč 3,08 Kč 2,27 Kč
2021-04-15 33.724.849 Kč 6.028,80 Kč 3,54 Kč 3,08 Kč
2021-04-14 34.255.881 Kč 26.569 Kč 3,59 Kč 3,54 Kč
2021-04-13 22.445.735 Kč 30.950 Kč 2,36 Kč 3,59 Kč
2021-04-12 54.069.452 Kč 25,18 Kč 5,88 Kč 2,36 Kč
2021-04-11 53.516.140 Kč 26.996 Kč 5,60 Kč 5,88 Kč
2021-04-10 49.215.261 Kč 37.762 Kč 5,48 Kč 5,60 Kč
2021-04-09 51.228.039 Kč 26,59 Kč 6,36 Kč 5,48 Kč
2021-04-08 50.099.021 Kč 57.490 Kč 5,28 Kč 6,36 Kč
2021-04-07 57.249.967 Kč 8.074,93 Kč 6,00 Kč 5,28 Kč
2021-04-06 54.956.924 Kč 41.378 Kč 5,81 Kč 6,00 Kč
2021-04-05 52.937.373 Kč 24.006 Kč 5,55 Kč 5,81 Kč
2021-04-04 59.546.594 Kč 66.803 Kč 6,21 Kč 5,55 Kč
2021-04-03 60.124.364 Kč 24.621 Kč 6,34 Kč 6,21 Kč
2021-04-02 46.912.267 Kč 6.023,34 Kč 4,90 Kč 6,34 Kč
2021-04-01 41.954.162 Kč 5.602,84 Kč 4,42 Kč 4,90 Kč
2021-03-31 57.353.156 Kč 83.577 Kč 3,99 Kč 4,42 Kč
2021-03-30 55.243.337 Kč 144.649 Kč 5,78 Kč 3,99 Kč
2021-03-29 51.043.929 Kč 54.408 Kč 4,26 Kč 5,78 Kč
2021-03-28 51.772.896 Kč 42.603 Kč 5,48 Kč 4,26 Kč
2021-03-27 41.177.260 Kč 73.343 Kč 4,32 Kč 5,48 Kč
2021-03-26 38.961.438 Kč 17.314,48 Kč 4,09 Kč 4,32 Kč
2021-03-25 52.977.862 Kč 48.688 Kč 5,60 Kč 4,09 Kč
2021-03-24 55.422.803 Kč 530,25 Kč 5,83 Kč 5,60 Kč
2021-03-23 54.928.280 Kč 54.173 Kč 5,77 Kč 5,83 Kč
2021-03-22 59.626.905 Kč 265.137 Kč 6,14 Kč 5,77 Kč
2021-03-21 59.884.672 Kč 281.139 Kč 6,31 Kč 6,14 Kč
2021-03-20 17.101.798 Kč 8.259,02 Kč 1,80 Kč 6,31 Kč
2021-03-19 21.512.666 Kč 8.461,81 Kč 2,17 Kč 1,80 Kč
2021-03-18 13.992.435 Kč 1.099,01 Kč 1,48 Kč 2,17 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android