🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,08545350 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-23 06:34:44 UTC (khoảng 6 giờ trước)
708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$814.068
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 5.755.075 kr. 326,15 kr. 1,42 kr. N/A
2021-04-21 5.868.819 kr. 6,09 kr. 0,616055 kr. 1,42 kr.
2021-04-20 5.778.751 kr. 13,77 kr. 0,605312 kr. 0,616055 kr.
2021-04-19 5.662.623 kr. 0,02603087 kr. 0,867696 kr. 0,605312 kr.
2021-04-18 6.156.113 kr. 3.390,39 kr. 0,647007 kr. 0,867696 kr.
2021-04-17 6.203.121 kr. 1.520,32 kr. 0,651147 kr. 0,647007 kr.
2021-04-16 8.421.994 kr. 2.089,61 kr. 0,884064 kr. 0,651147 kr.
2021-04-15 9.671.049 kr. 1.728,84 kr. 1,02 kr. 0,884064 kr.
2021-04-14 9.828.951 kr. 7.628,78 kr. 1,03 kr. 1,02 kr.
2021-04-13 6.414.931 kr. 8.845,35 kr. 0,673381 kr. 1,03 kr.
2021-04-12 15.456.158 kr. 7,20 kr. 1,68 kr. 0,673381 kr.
2021-04-11 15.300.854 kr. 7.718,46 kr. 1,60 kr. 1,68 kr.
2021-04-10 14.066.488 kr. 10.796,45 kr. 1,57 kr. 1,60 kr.
2021-04-09 14.742.722 kr. 7,65 kr. 1,83 kr. 1,57 kr.
2021-04-08 14.395.210 kr. 16.527,06 kr. 1,52 kr. 1,83 kr.
2021-04-07 16.354.755 kr. 2.309,89 kr. 1,72 kr. 1,52 kr.
2021-04-06 15.728.564 kr. 11.842,49 kr. 1,66 kr. 1,72 kr.
2021-04-05 15.091.738 kr. 6.843,86 kr. 1,58 kr. 1,66 kr.
2021-04-04 16.978.684 kr. 19.047,61 kr. 1,77 kr. 1,58 kr.
2021-04-03 17.143.425 kr. 7.020,26 kr. 1,81 kr. 1,77 kr.
2021-04-02 13.366.406 kr. 1.716,97 kr. 1,40 kr. 1,81 kr.
2021-04-01 11.951.960 kr. 1.596,22 kr. 1,26 kr. 1,40 kr.
2021-03-31 16.305.729 kr. 23.762 kr. 1,14 kr. 1,26 kr.
2021-03-30 15.739.494 kr. 41.217 kr. 1,65 kr. 1,14 kr.
2021-03-29 14.556.092 kr. 15.515,44 kr. 1,22 kr. 1,65 kr.
2021-03-28 14.768.902 kr. 12.153,04 kr. 1,56 kr. 1,22 kr.
2021-03-27 11.746.357 kr. 20.922 kr. 1,23 kr. 1,56 kr.
2021-03-26 11.070.530 kr. 4.919,51 kr. 1,16 kr. 1,23 kr.
2021-03-25 15.001.592 kr. 13.785,57 kr. 1,59 kr. 1,16 kr.
2021-03-24 15.723.493 kr. 150,43 kr. 1,65 kr. 1,59 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android