🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (1 ngày trước)
706 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-21 27.767 DOT 0,02879265 DOT 0,00291474 DOT N/A
2021-04-20 25.734 DOT 0,06171177 DOT 0,00271268 DOT 0,00291474 DOT
2021-04-19 24.325 DOT 0,00011165 DOT 0,00372151 DOT 0,00271268 DOT
2021-04-18 22.824 DOT 12,542109 DOT 0,00239348 DOT 0,00372151 DOT
2021-04-17 24.013 DOT 5,885298 DOT 0,00252065 DOT 0,00239348 DOT
2021-04-16 31.014 DOT 7,694965 DOT 0,00325555 DOT 0,00252065 DOT
2021-04-15 36.869 DOT 6,590837 DOT 0,00387016 DOT 0,00325555 DOT
2021-04-14 37.429 DOT 28,676720 DOT 0,00387083 DOT 0,00387016 DOT
2021-04-13 25.368 DOT 34,979374 DOT 0,00266292 DOT 0,00387083 DOT
2021-04-12 59.958 DOT 0,02784870 DOT 0,00650648 DOT 0,00266292 DOT
2021-04-11 60.038 DOT 30,122496 DOT 0,00624483 DOT 0,00650648 DOT
2021-04-10 55.367 DOT 42,614365 DOT 0,00617929 DOT 0,00624483 DOT
2021-04-09 57.778 DOT 0,03006096 DOT 0,00718882 DOT 0,00617929 DOT
2021-04-08 59.376 DOT 65,358 DOT 0,00600552 DOT 0,00718882 DOT
2021-04-07 60.311 DOT 8,513564 DOT 0,00632279 DOT 0,00600552 DOT
2021-04-06 55.890 DOT 41,634421 DOT 0,00584452 DOT 0,00632279 DOT
2021-04-05 54.642 DOT 24,748355 DOT 0,00572059 DOT 0,00584452 DOT
2021-04-04 62.128 DOT 71,260 DOT 0,00662287 DOT 0,00572059 DOT
2021-04-03 68.107 DOT 27,982151 DOT 0,00720156 DOT 0,00662287 DOT
2021-04-02 55.294 DOT 7,157485 DOT 0,00582070 DOT 0,00720156 DOT
2021-04-01 51.297 DOT 6,800650 DOT 0,00535952 DOT 0,00582070 DOT
2021-03-31 75.790 DOT 110,298 DOT 0,00526919 DOT 0,00535952 DOT
2021-03-30 72.791 DOT 191,217 DOT 0,00764699 DOT 0,00526919 DOT
2021-03-29 72.679 DOT 77,264 DOT 0,00605516 DOT 0,00764699 DOT
2021-03-28 72.102 DOT 58,709 DOT 0,00755106 DOT 0,00605516 DOT
2021-03-27 56.184 DOT 100,072 DOT 0,00589767 DOT 0,00755106 DOT
2021-03-26 58.591 DOT 26,008482 DOT 0,00614565 DOT 0,00589767 DOT
2021-03-25 77.942 DOT 71,144 DOT 0,00818083 DOT 0,00614565 DOT
2021-03-24 73.087 DOT 0,69924348 DOT 0,00768399 DOT 0,00818083 DOT
2021-03-23 70.299 DOT 69,766 DOT 0,00742979 DOT 0,00768399 DOT
2021-03-22 72.469 DOT 328,513 DOT 0,00761314 DOT 0,00742979 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android