🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (khoảng 12 giờ trước)
708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 134.266 EOS 0,32303456 EOS 0,01419974 EOS N/A
2021-04-19 131.407 EOS 0,00059064 EOS 0,01968795 EOS 0,01419974 EOS
2021-04-18 125.025 EOS 68,451 EOS 0,01306284 EOS 0,01968795 EOS
2021-04-17 118.628 EOS 29,074500 EOS 0,01245248 EOS 0,01306284 EOS
2021-04-16 172.073 EOS 42,693764 EOS 0,01806268 EOS 0,01245248 EOS
2021-04-15 205.286 EOS 36,697871 EOS 0,02154909 EOS 0,01806268 EOS
2021-04-14 219.546 EOS 166,401 EOS 0,02246100 EOS 0,02154909 EOS
2021-04-13 158.152 EOS 218,071 EOS 0,01660133 EOS 0,02246100 EOS
2021-04-12 369.452 EOS 0,17236304 EOS 0,04027035 EOS 0,01660133 EOS
2021-04-11 380.117 EOS 188,841 EOS 0,03914947 EOS 0,04027035 EOS
2021-04-10 360.781 EOS 274,709 EOS 0,03983413 EOS 0,03914947 EOS
2021-04-09 376.288 EOS 0,19259499 EOS 0,04605746 EOS 0,03983413 EOS
2021-04-08 394.037 EOS 441,494 EOS 0,04056710 EOS 0,04605746 EOS
2021-04-07 401.226 EOS 56,257 EOS 0,04178074 EOS 0,04056710 EOS
2021-04-06 377.755 EOS 283,340 EOS 0,03977438 EOS 0,04178074 EOS
2021-04-05 385.241 EOS 174,117 EOS 0,04024732 EOS 0,03977438 EOS
2021-04-04 480.669 EOS 553,595 EOS 0,05145115 EOS 0,04024732 EOS
2021-04-03 438.122 EOS 179,070 EOS 0,04608591 EOS 0,05145115 EOS
2021-04-02 433.385 EOS 52,173 EOS 0,04242898 EOS 0,04608591 EOS
2021-04-01 393.042 EOS 52,651 EOS 0,04149343 EOS 0,04242898 EOS
2021-03-31 591.668 EOS 862,936 EOS 0,04122450 EOS 0,04149343 EOS
2021-03-30 585.532 EOS 1.533 EOS 0,06130651 EOS 0,04122450 EOS
2021-03-29 566.772 EOS 604,882 EOS 0,04740449 EOS 0,06130651 EOS
2021-03-28 571.767 EOS 469,106 EOS 0,06033565 EOS 0,04740449 EOS
2021-03-27 446.431 EOS 795,159 EOS 0,04686224 EOS 0,06033565 EOS
2021-03-26 478.196 EOS 212,399 EOS 0,05018857 EOS 0,04686224 EOS
2021-03-25 643.645 EOS 583,672 EOS 0,06711667 EOS 0,05018857 EOS
2021-03-24 610.368 EOS 5,839599 EOS 0,06417142 EOS 0,06711667 EOS
2021-03-23 605.509 EOS 602,247 EOS 0,06413714 EOS 0,06417142 EOS
2021-03-22 640.293 EOS 2.899 EOS 0,06717675 EOS 0,06413714 EOS
2021-03-21 617.465 EOS 2.898 EOS 0,06501763 EOS 0,06717675 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android