🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,139692 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-18 23:19:11 UTC (khoảng 4 giờ trước)
712 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.330.765
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 412,296 ETH 0,00000187 ETH 0,00006234 ETH N/A
2021-04-18 415,266 ETH 0,22867944 ETH 0,00004364 ETH 0,00006234 ETH
2021-04-17 411,536 ETH 0,10086319 ETH 0,00004320 ETH 0,00004364 ETH
2021-04-16 534,129 ETH 0,13252492 ETH 0,00005607 ETH 0,00004320 ETH
2021-04-15 642,277 ETH 0,11481615 ETH 0,00006742 ETH 0,00005607 ETH
2021-04-14 693,019 ETH 0,53558976 ETH 0,00007229 ETH 0,00006742 ETH
2021-04-13 478,914 ETH 0,66035981 ETH 0,00005027 ETH 0,00007229 ETH
2021-04-12 1.154 ETH 0,00053788 ETH 0,00012567 ETH 0,00005027 ETH
2021-04-11 1.148 ETH 0,57816342 ETH 0,00011986 ETH 0,00012567 ETH
2021-04-10 1.085 ETH 0,83315758 ETH 0,00012081 ETH 0,00011986 ETH
2021-04-09 1.145 ETH 0,00059331 ETH 0,00014189 ETH 0,00012081 ETH
2021-04-08 1.165 ETH 1,318206 ETH 0,00012112 ETH 0,00014189 ETH
2021-04-07 1.227 ETH 0,17427754 ETH 0,00012943 ETH 0,00012112 ETH
2021-04-06 1.190 ETH 0,89656324 ETH 0,00012586 ETH 0,00012943 ETH
2021-04-05 1.152 ETH 0,52167204 ETH 0,00012058 ETH 0,00012586 ETH
2021-04-04 1.301 ETH 1,474019 ETH 0,00013700 ETH 0,00012058 ETH
2021-04-03 1.292 ETH 0,53017257 ETH 0,00013645 ETH 0,00013700 ETH
2021-04-02 1.093 ETH 0,13969167 ETH 0,00011360 ETH 0,00013645 ETH
2021-04-01 981,907 ETH 0,13107160 ETH 0,00010330 ETH 0,00011360 ETH
2021-03-31 1.394 ETH 2,033157 ETH 0,00009713 ETH 0,00010330 ETH
2021-03-30 1.371 ETH 3,608099 ETH 0,00014429 ETH 0,00009713 ETH
2021-03-29 1.377 ETH 1,469724 ETH 0,00011518 ETH 0,00014429 ETH
2021-03-28 1.360 ETH 1,121364 ETH 0,00014423 ETH 0,00011518 ETH
2021-03-27 1.099 ETH 1,956691 ETH 0,00011532 ETH 0,00014423 ETH
2021-03-26 1.108 ETH 0,49224643 ETH 0,00011631 ETH 0,00011532 ETH
2021-03-25 1.498 ETH 1,379079 ETH 0,00015858 ETH 0,00011631 ETH
2021-03-24 1.499 ETH 0,01433837 ETH 0,00015756 ETH 0,00015858 ETH
2021-03-23 1.490 ETH 1,463782 ETH 0,00015589 ETH 0,00015756 ETH
2021-03-22 1.495 ETH 6,750885 ETH 0,00015645 ETH 0,00015589 ETH
2021-03-21 1.487 ETH 6,978085 ETH 0,00015655 ETH 0,00015645 ETH
2021-03-20 426,027 ETH 0,20603713 ETH 0,00004491 ETH 0,00015655 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android