🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,107860 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-12 22:48:29 UTC (khoảng 9 giờ trước)
705 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.027.519
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity EUR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 862.504 € 1.189,28 € 0,090538 € N/A
2021-04-12 2.078.050 € 0,967455 € 0,226033 € 0,090538 €
2021-04-11 2.057.251 € 1.037,77 € 0,215145 € 0,226033 €
2021-04-10 1.891.054 € 1.451,74 € 0,210509 € 0,215145 €
2021-04-09 1.982.206 € 1,03 € 0,246049 € 0,210509 €
2021-04-08 1.935.470 € 2.222,09 € 0,204179 € 0,246049 €
2021-04-07 2.199.081 € 310,58 € 0,230662 € 0,204179 €
2021-04-06 2.114.392 € 1.591,95 € 0,223474 € 0,230662 €
2021-04-05 2.029.111 € 920,16 € 0,212695 € 0,223474 €
2021-04-04 2.282.770 € 2.560,93 € 0,238014 € 0,212695 €
2021-04-03 2.304.683 € 943,77 € 0,242891 € 0,238014 €
2021-04-02 1.797.105 € 230,83 € 0,187721 € 0,242891 €
2021-04-01 1.606.829 € 214,56 € 0,169090 € 0,187721 €
2021-03-31 2.192.376 € 3.194,91 € 0,152628 € 0,169090 €
2021-03-30 2.116.540 € 5.542,57 € 0,221654 € 0,152628 €
2021-03-29 1.957.465 € 2.086,48 € 0,163517 € 0,221654 €
2021-03-28 1.985.815 € 1.634,09 € 0,210174 € 0,163517 €
2021-03-27 1.579.406 € 2.813,15 € 0,165792 € 0,210174 €
2021-03-26 1.488.815 € 661,58 € 0,156327 € 0,165792 €
2021-03-25 2.017.448 € 1.853,94 € 0,213185 € 0,156327 €
2021-03-24 2.114.523 € 20,23 € 0,222312 € 0,213185 €
2021-03-23 2.107.438 € 2.075,67 € 0,221052 € 0,222312 €
2021-03-22 2.285.093 € 10.166,07 € 0,235594 € 0,221052 €
2021-03-21 2.288.821 € 10.745,27 € 0,241069 € 0,235594 €
2021-03-20 654.520 € 315,66 € 0,068798 € 0,241069 €
2021-03-19 822.551 € 323,94 € 0,083129 € 0,068798 €
2021-03-18 536.290 € 42,12 € 0,056608 € 0,083129 €
2021-03-17 390.445 € 257,50 € 0,02714553 € 0,056608 €
2021-03-16 820.283 € 401,24 € 0,086478 € 0,02714553 €
2021-03-15 1.865.609 € 2.743,17 € 0,196559 € 0,086478 €
2021-03-14 524.510 € 1.968,03 € 0,055382 € 0,196559 €
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android