🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,103071 -0.5%
0,00000171 BTC 2.0%
711 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.000.158
KL giao dịch trong 24 giờ
$540,10
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,103634 / $0,130866
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity GBP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 722.603 £ 177,10 £ 0,075852 £ N/A
2021-04-16 983.217 £ 243,95 £ 0,103209 £ 0,075852 £
2021-04-15 1.130.500 £ 202,09 £ 0,118670 £ 0,103209 £
2021-04-14 1.148.464 £ 891,20 £ 0,120295 £ 0,118670 £
2021-04-13 747.493 £ 1.030,69 £ 0,078465 £ 0,120295 £
2021-04-12 1.802.344 £ 0,839364 £ 0,196106 £ 0,078465 £
2021-04-11 1.786.257 £ 901,07 £ 0,186805 £ 0,196106 £
2021-04-10 1.641.316 £ 1.260,30 £ 0,182749 £ 0,186805 £
2021-04-09 1.719.981 £ 0,893044 £ 0,213564 £ 0,182749 £
2021-04-08 1.672.664 £ 1.920,59 £ 0,176475 £ 0,213564 £
2021-04-07 1.887.031 £ 266,66 £ 0,198041 £ 0,176475 £
2021-04-06 1.795.888 £ 1.352,18 £ 0,189815 £ 0,198041 £
2021-04-05 1.726.700 £ 783,02 £ 0,180996 £ 0,189815 £
2021-04-04 1.940.912 £ 2.177,42 £ 0,202370 £ 0,180996 £
2021-04-03 1.959.744 £ 802,52 £ 0,206538 £ 0,202370 £
2021-04-02 1.528.645 £ 196,52 £ 0,159813 £ 0,206538 £
2021-04-01 1.367.042 £ 182,54 £ 0,143858 £ 0,159813 £
2021-03-31 1.869.887 £ 2.724,83 £ 0,130171 £ 0,143858 £
2021-03-30 1.809.858 £ 4.737,44 £ 0,189456 £ 0,130171 £
2021-03-29 1.674.438 £ 1.784,64 £ 0,139862 £ 0,189456 £
2021-03-28 1.698.293 £ 1.397,49 £ 0,179743 £ 0,139862 £
2021-03-27 1.350.727 £ 2.405,84 £ 0,141787 £ 0,179743 £
2021-03-26 1.275.543 £ 566,89 £ 0,133953 £ 0,141787 £
2021-03-25 1.741.375 £ 1.599,83 £ 0,183965 £ 0,133953 £
2021-03-24 1.823.436 £ 17,45 £ 0,191708 £ 0,183965 £
2021-03-23 1.814.305 £ 1.786,94 £ 0,190303 £ 0,191708 £
2021-03-22 1.962.020 £ 8.734,10 £ 0,202409 £ 0,190303 £
2021-03-21 1.971.408 £ 9.255,12 £ 0,207638 £ 0,202409 £
2021-03-20 562.993 £ 271,89 £ 0,059257 £ 0,207638 £
2021-03-19 703.663 £ 277,24 £ 0,071144 £ 0,059257 £
2021-03-18 459.973 £ 36,12 £ 0,04853559 £ 0,071144 £
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android