🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (1 ngày trước)
706 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-21 7.383.834 HK$ 7,66 HK$ 0,775088 HK$ N/A
2021-04-20 7.266.065 HK$ 17,29 HK$ 0,760241 HK$ 0,775088 HK$
2021-04-19 7.086.672 HK$ 0,03256644 HK$ 1,09 HK$ 0,760241 HK$
2021-04-18 7.708.682 HK$ 4.245,44 HK$ 0,810182 HK$ 1,09 HK$
2021-04-17 7.767.435 HK$ 1.903,72 HK$ 0,815355 HK$ 0,810182 HK$
2021-04-16 10.527.730 HK$ 2.612,08 HK$ 1,11 HK$ 0,815355 HK$
2021-04-15 12.097.986 HK$ 2.162,69 HK$ 1,27 HK$ 1,11 HK$
2021-04-14 12.275.608 HK$ 9.528,96 HK$ 1,29 HK$ 1,27 HK$
2021-04-13 7.987.981 HK$ 11.014,38 HK$ 0,838506 HK$ 1,29 HK$
2021-04-12 19.220.397 HK$ 8,95 HK$ 2,09 HK$ 0,838506 HK$
2021-04-11 19.042.395 HK$ 9.605,86 HK$ 1,99 HK$ 2,09 HK$
2021-04-10 17.509.433 HK$ 13.437,66 HK$ 1,95 HK$ 1,99 HK$
2021-04-09 18.362.939 HK$ 9,53 HK$ 2,28 HK$ 1,95 HK$
2021-04-08 17.872.734 HK$ 20.537 HK$ 1,89 HK$ 2,28 HK$
2021-04-07 20.272.909 HK$ 2.868,05 HK$ 2,13 HK$ 1,89 HK$
2021-04-06 19.426.684 HK$ 14.627,09 HK$ 2,05 HK$ 2,13 HK$
2021-04-05 18.560.236 HK$ 8.416,50 HK$ 1,95 HK$ 2,05 HK$
2021-04-04 20.873.755 HK$ 23.417 HK$ 2,18 HK$ 1,95 HK$
2021-04-03 21.076.290 HK$ 8.630,77 HK$ 2,22 HK$ 2,18 HK$
2021-04-02 16.434.504 HK$ 2.113,58 HK$ 1,72 HK$ 2,22 HK$
2021-04-01 14.649.304 HK$ 1.956,42 HK$ 1,54 HK$ 1,72 HK$
2021-03-31 19.972.765 HK$ 29.113 HK$ 1,39 HK$ 1,54 HK$
2021-03-30 19.368.184 HK$ 50.704 HK$ 2,03 HK$ 1,39 HK$
2021-03-29 17.933.090 HK$ 19.115,47 HK$ 1,50 HK$ 2,03 HK$
2021-03-28 18.195.063 HK$ 14.972,37 HK$ 1,93 HK$ 1,50 HK$
2021-03-27 14.471.334 HK$ 25.776 HK$ 1,52 HK$ 1,93 HK$
2021-03-26 13.616.577 HK$ 6.051,33 HK$ 1,43 HK$ 1,52 HK$
2021-03-25 18.513.164 HK$ 17.013,74 HK$ 1,96 HK$ 1,43 HK$
2021-03-24 19.452.791 HK$ 186,11 HK$ 2,05 HK$ 1,96 HK$
2021-03-23 19.532.897 HK$ 19.236,66 HK$ 2,05 HK$ 2,05 HK$
2021-03-22 21.081.984 HK$ 93.817 HK$ 2,17 HK$ 2,05 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android