🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,08545350 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-23 06:34:44 UTC (khoảng 5 giờ trước)
708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$814.068
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 281.610.140 Ft 15.963,37 Ft 69,63 Ft N/A
2021-04-21 285.004.229 Ft 295,53 Ft 29,92 Ft 69,63 Ft
2021-04-20 280.067.478 Ft 667,55 Ft 29,34 Ft 29,92 Ft
2021-04-19 274.946.303 Ft 1,26 Ft 42,12 Ft 29,34 Ft
2021-04-18 299.156.047 Ft 164.756 Ft 31,44 Ft 42,12 Ft
2021-04-17 301.440.255 Ft 73.880 Ft 31,64 Ft 31,44 Ft
2021-04-16 406.826.347 Ft 100.939 Ft 42,70 Ft 31,64 Ft
2021-04-15 466.299.061 Ft 83.358 Ft 48,95 Ft 42,70 Ft
2021-04-14 474.754.871 Ft 368.644 Ft 49,76 Ft 48,95 Ft
2021-04-13 308.152.845 Ft 424.902 Ft 32,35 Ft 49,76 Ft
2021-04-12 742.921.571 Ft 345,99 Ft 80,83 Ft 32,35 Ft
2021-04-11 735.557.415 Ft 371.049 Ft 76,92 Ft 80,83 Ft
2021-04-10 675.964.342 Ft 518.937 Ft 75,25 Ft 76,92 Ft
2021-04-09 710.527.356 Ft 368,69 Ft 88,17 Ft 75,25 Ft
2021-04-08 694.869.435 Ft 798.058 Ft 73,33 Ft 88,17 Ft
2021-04-07 793.650.892 Ft 112.095 Ft 83,25 Ft 73,33 Ft
2021-04-06 761.890.149 Ft 573.718 Ft 80,54 Ft 83,25 Ft
2021-04-05 733.356.571 Ft 332.508 Ft 76,86 Ft 80,54 Ft
2021-04-04 824.291.630 Ft 924.735 Ft 85,94 Ft 76,86 Ft
2021-04-03 832.289.577 Ft 340.824 Ft 87,72 Ft 85,94 Ft
2021-04-02 649.347.813 Ft 83.392 Ft 67,82 Ft 87,72 Ft
2021-04-01 582.019.311 Ft 77.710 Ft 61,24 Ft 67,82 Ft
2021-03-31 796.706.513 Ft 1.161.829 Ft 55,50 Ft 61,24 Ft
2021-03-30 767.815.104 Ft 2.010.773 Ft 80,41 Ft 55,50 Ft
2021-03-29 710.095.329 Ft 756.864 Ft 59,32 Ft 80,41 Ft
2021-03-28 719.930.680 Ft 592.417 Ft 76,20 Ft 59,32 Ft
2021-03-27 572.592.517 Ft 1.019.871 Ft 60,11 Ft 76,20 Ft
2021-03-26 542.614.174 Ft 241.129 Ft 56,98 Ft 60,11 Ft
2021-03-25 736.004.137 Ft 676.240 Ft 77,76 Ft 56,98 Ft
2021-03-24 774.015.253 Ft 7.405,27 Ft 81,38 Ft 77,76 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android