🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,09983922 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-20 11:15:44 UTC (1 ngày trước)
706 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$951.113
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-21 13.819.893.443 Rp 14.330,29 Rp 1.450,69 Rp N/A
2021-04-20 13.589.824.394 Rp 32.361 Rp 1.422,48 Rp 1.450,69 Rp
2021-04-19 13.293.263.176 Rp 61,01 Rp 2.033,82 Rp 1.422,48 Rp
2021-04-18 14.459.357.735 Rp 7.963.276 Rp 1.519,68 Rp 2.033,82 Rp
2021-04-17 14.570.003.807 Rp 3.570.960 Rp 1.529,43 Rp 1.519,68 Rp
2021-04-16 19.727.675.861 Rp 4.894.712 Rp 2.070,83 Rp 1.529,43 Rp
2021-04-15 22.768.922.705 Rp 4.070.272 Rp 2.390,07 Rp 2.070,83 Rp
2021-04-14 23.095.935.376 Rp 17.927.091 Rp 2.419,83 Rp 2.390,07 Rp
2021-04-13 15.024.788.818 Rp 20.717.213 Rp 1.577,17 Rp 2.419,83 Rp
2021-04-12 36.116.566.243 Rp 16.792,11 Rp 3.923,26 Rp 1.577,17 Rp
2021-04-11 35.782.133.930 Rp 18.050.161 Rp 3.742,06 Rp 3.923,26 Rp
2021-04-10 32.893.775.623 Rp 25.250.746 Rp 3.661,48 Rp 3.742,06 Rp
2021-04-09 34.487.400.245 Rp 17.898,43 Rp 4.280,26 Rp 3.661,48 Rp
2021-04-08 33.447.286.583 Rp 38.426.458 Rp 3.530,85 Rp 4.280,26 Rp
2021-04-07 37.747.115.991 Rp 5.336.369 Rp 3.963,18 Rp 3.530,85 Rp
2021-04-06 36.167.468.699 Rp 27.231.902 Rp 3.822,73 Rp 3.963,18 Rp
2021-04-05 34.688.077.440 Rp 15.729.613 Rp 3.635,91 Rp 3.822,73 Rp
2021-04-04 39.022.787.724 Rp 43.777.873 Rp 4.068,72 Rp 3.635,91 Rp
2021-04-03 39.401.418.523 Rp 16.134.935 Rp 4.152,53 Rp 4.068,72 Rp
2021-04-02 30.674.084.027 Rp 3.945.583 Rp 3.208,68 Rp 4.152,53 Rp
2021-04-01 27.449.990.352 Rp 3.665.990 Rp 2.889,13 Rp 3.208,68 Rp
2021-03-31 37.381.806.621 Rp 54.486.802 Rp 2.602,96 Rp 2.889,13 Rp
2021-03-30 36.023.041.224 Rp 94.300.076 Rp 3.771,17 Rp 2.602,96 Rp
2021-03-29 33.323.817.246 Rp 35.521.314 Rp 2.783,80 Rp 3.771,17 Rp
2021-03-28 33.762.157.325 Rp 27.782.227 Rp 3.573,30 Rp 2.783,80 Rp
2021-03-27 26.852.527.892 Rp 47.828.292 Rp 2.818,73 Rp 3.573,30 Rp
2021-03-26 25.337.704.749 Rp 11.260.300 Rp 2.660,74 Rp 2.818,73 Rp
2021-03-25 34.463.389.745 Rp 31.665.042 Rp 3.641,18 Rp 2.660,74 Rp
2021-03-24 36.214.319.918 Rp 346.475 Rp 3.807,41 Rp 3.641,18 Rp
2021-03-23 36.227.504.055 Rp 35.679.416 Rp 3.799,73 Rp 3.807,41 Rp
2021-03-22 39.121.003.446 Rp 174.089.969 Rp 4.034,46 Rp 3.799,73 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android